selskapetfremside

Vi trenger deg: Flere kvinner inn i lederverv

Det vil ha store positive ringvirkninger på samfunnet om vi får flere kvinner inn i styre- og trenerverv i idretten. Her er rådene som kan få kvinner til å si «ja».

SJEF: Gemma Grainger er sjef for det norske kvinnelandslaget i fotball.BILDBYRÅNVEGARD GRØTT
Norsk Tipping
Publisert:8. mars 2024

Sammen med Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund og Innlandet idrettskrets, jobber vi i Norsk Tipping for å øke kjønnsbalansen og mangfoldet i norsk idrett. Idretten trenger flere kvinner i leder-, dommer- og trenerposisjoner. Men hvorfor trenger vi det?

En rekke studier og rapporter viser at kvinner i dag er svært underrepresentert i flere roller når vi ser idrettsorganisasjonen under ett. Vi trenger kjønnsbalanse for å skape best mulig aktivitet, trygghet og idrettsglede. Kjønnsbalanse bidrar også positivt til en demokratisk og mangfoldig idrettsorganisasjon, samt like forhold og vilkår for alle. Det er viktig for samfunnet, for idretten og fellesskapet.

- Vi har godt av mangfold i alle sammenhenger, også i ledelsesverv. Kvinner og menn tenker ulikt. Vi trenger begge perspektiver med god vekting av kjønn, alder og bakgrunn. Da lander man gjerne en bedre beslutning, sier vår administrerende direktør Tonje Sagstuen, som også er tidligere landslagsspiller i håndball.

Vil du bli tillitsvalgt i norsk idrett? Registrer deg her!

Tips til deg som skal rekruttere kvinner

Studier og rapporter viser at det er flere grunner til at kvinner er vanskeligere å rekruttere enn menn. Funnene er blant annet at de ikke blir spurt, og at de måler sin egen kompetanse og erfaring strengere.

Derfor er ett av initiativene i «Vi trenger deg»-satsningen å spre kunnskap og råd til dem som skal rekruttere kvinner til for eksempel styre-og trenerverv.

Her er noen tips for å øke rekrutteringen av kvinner:

  • Kvinner må først og fremst bli spurt. Om de ikke sier ja første gangen, gjør de det kanskje gang nummer to eller tre. Det kan ta lengre tid å modne en kvinne enn en mann for et tillitsverv

  • Vær tydelig på at det er hennes kompetanse, erfaring og engasjement idrettslaget etterspør

  • Vær tydelig på arbeidsoppgaver og hva rollen eller vervet går ut på

  • Vær åpen om hva som forventes av dere og hva hun kan forvente tilbake

  • Kvinner foretrekker ofte mer struktur og oversikt. Ikke gjør det mer komplisert enn nødvendig

  • Vær ærlig om hvor mye tid det er påregnet å bruke i vervet

  • Tilby samarbeid på tvers og sørg for kjønnsbalanse i teamene

  • Ha en god struktur og et godt planverk så det er lett for den enkelte å sette seg inn i arbeidet

  • Sørg for fokuserte og effektive møter etter fastsatt møteplan

  • Idrettskretsene og enkelte særforbund tilbyr kurs for valgkomiteer og styrearbeid i praksis, kontakt din idrettskrets eller ditt særforbund for informasjon.

Vil du bli tillitsvalgt i norsk idrett? Registrer deg her!

Klar tale til kvinner

Sagstuen oppfordrer kvinner til å fokusere på grunnene til å si ja til ledelsesverv.

- Hvis man får spørsmål om et lederansvar, er det gjerne tilknyttet noe du brenner for i utgangspunktet og allerede bruker tid på. Da tenker jeg at det er fint å se muligheten til å være med på å forme og styre det. Se på mulighetene i stedet for ulempene, sier hun.

- Kvinner huker ofte av for det ene de ikke kan og søker dermed ikke på en jobb av den grunn, i motsetning til menn, fortsetter hun og oppfordrer til å snu tankesettet og heller tenke på hva du kan bidra med.

Les hele intervjuet med Tonje her.

Relaterte artikler