Samfunnsansvar

"Norsk Tipping skal ta ansvar for hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø." Det er målsettingen for selskapets arbeid med samfunnsansvar. 

Det betyr at vi skal være bevisst på hvordan vi påvirker våre omgivelser gjennom vår virksomhet. Dette handler om etisk fremferd, hvordan selskapet påvirker samfunnet, at våre verdier speiler omverdens forventninger, samt at selskapet som en stor samfunnsaktør ikke påvirker samfunnet og miljøet negativt.

Fokusområder for samfunnsansvar

Norsk Tipping har på bakgrunn av en sammenstilling av selskapets vesentlighetsanalyse, eksplisitte forventninger fra eier, og selskapets egen policy for samfunnsansvar, identifisert følgende fokusområder:

Compliance-nivå:

  • Ansvarlig spillvirksomhet
  • Forretningsetikk
  • Anti-korrupsjon
  • Menneskerettigheter
  • Miljø

Selskapet har i tillegg valgt å legge til to fokusområder innenfor et såkalt «verdiskapingsnivå» - områder hvor forventningene fra selskapets interessenter ikke er like eksplisitte, men hvor Norsk Tipping mener selskapet har mulighet til å bidra litt ekstra positivt til samfunnsutviklingen.

Verdiskapingsnivå:

  • Like muligheter
  • Folkehelse

Sirkelen nedenfor viser alle de syv områdene. Fargemerkingen viser operasjonell prioritering i virksomheten. Ansvarlig spillvirksomhet prioriteres mest når det gjelder bruk av tid og ressurser, deretter kommer forretningsetikk og anti-korrupsjon. De to sistnevnte prioriteres i utgangspunktet likt, men anti-korrupsjon er skilt ut fra forretningsetikk i modellen for å understreke områdets viktighet og prioritering. Forventningene til et statlig selskaps arbeid med anti-korrupsjon er høye, derfor legger Norsk Tipping ned mye tid og innsats for å svare på disse forventningene.

AnsvarligSpillvirksomhet_graf_1920x1080

Bidrar til FNs bærekraftsmål

Som en styrking og tydeliggjøring av arbeidet med samfunnsansvar i tråd med de sju fokusområdene, har Norsk Tipping valgt å se sitt arbeid opp mot FNs bærekraftsmål.

Norsk Tipping skal rette sin innsats inn mot fem av målene:

Bærekraftsmål

 

Kontakt fagsjef for samfunnsansvar