Samfunnsansvar

 Norsk Tipping skal ta ansvar for hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Det er målsettingen for selskapets arbeid med samfunnsansvar. 

Det betyr at vi skal være bevisst på hvordan vi påvirker våre omgivelser gjennom vår virksomhet. Dette handler om etisk fremferd, hvordan selskapet påvirker samfunnet, at våre verdier speiler omverdens forventninger, samt at selskapet som en stor samfunnsaktør ikke påvirker samfunnet og miljøet negativt.

Norsk Tipping jobber med samfunnsansvar på flere områder, blant annet ansvarlig spillvirksomhet, miljø, etikk og interessentdialog.

Du kan også lese mer om vårt arbeid med samfunnsansvar i vår års- og samfunnsrapport.