Statistikk og fakta

 

Norsk Tipping skal forebygge de negative konsekvensene ved pengespill. Pengene som deles ut til samfunnsnyttige formål skal være tjent på bærekraftig forvaltning av spillemarkedet.