Spilleregler og betingelser

Det er Kulturdepartementet som vedtar, endrer og opphever spillereglene for Norsk Tipping.
Her vises en oversikt over spillereglene for alle spill.

Det er for tiden 4 sett med regler:

Instaspill: Spilleregler for KongKasino, Bingoria, digital Flax og YEZZ! [PDF]
(oppdatert 12. mars2020)
 
Multix: Spilleregler for Multix [PDF]
(oppdatert 22. juni 2020)
 
Belago:  Spilleregler for Belago [PDF]
(oppdatert 22. juni 2020)
 
Øvrige spill: Spilleregler som gjelder fra 18. august 2021 [PDF]
(oppdatert 18. august 2021)

 

Spillegrenser

Spillegrenser gir deg oversikt og kontroll over hvor mye penger og tid du bruker på pengespill. Forskning har vist at grenser reduserer risikoen for å utvikle problemer med spill.

For noen spill er det obligatorisk å sette spillegrenser og for andre spill er dette frivillig. Når du setter grenser hjelper vi deg med å holde grensene. Det betyr at når du har brukt opp grensen din, stopper vi videre spill for den tidsperioden grensen gjelder for. Det er også maksbeløp (totalgrense) for hvor mye man kan spille for. Dette er gjort for å sikre en minimumsbeskyttelse av spillere som strever med å ha god kontroll på egen spilling.

FØLGENDE GRENSER GJELDER:

Totalgrense

Totalgrensen omfatter alle spill fra Norsk Tipping, uansett hvor spillet kjøpes. Totalgrensen er en grense for hvor mye penger du bruker på spill (tapsgrense), dvs. innsats fratrukket premier.

Totalgrensen kan maksimalt settes til 20 000 kr per dag og måned. Dette betyr at du maksimalt kan tape 20 000 kr per måned. Derfor kan innsatsbeløpet per dag heller ikke overstiger 20 000 kr, ettersom du risikerer å tape innsatsbeløpet.

Før du kan spille Oddsen, Keno, KongKasino, Flax, Bingoria og Yezz! på web og mobil, må du sette en personlig totalgrense for dag og måned. Totalgrensen må også settes før du kan spille på Multix og Belago. Grunnen til det er at dette er spill som har egenskaper som innebærer en noe høyere risiko for at spillere kan utvikle problemer med spill.

Hvor kan jeg sette grenser?

Du kan selv sette grenser ved å logge inn på mobil/web, eller ved å kontakte Kundeservice (625 07770). Totalgrense kan også settes/endres hos en kommisjonær. Har du installert Norsk Tipping app, går du til Min side og deretter Spillegrenser. Fra nettside web/mobil, går du til https://www.norsk-tipping.no/min-side/spillevett/spillegrenser.

Har du flere spørsmål om hvordan man setter grenser, og andre ofte stilte spørsmål, gå til seksjonen Spillevett og grenser under Kundeservice. Du kan også lese mer under våre sider for Ansvarlig Spill.

Store premier over 20 000 kr

Store premier over 20 000 kr beregnes ikke som en del av spillegrensene dine. 

Delgrenser

For noen spill gjelder egne delgrenser. Delgrenser bestemmer hvor mye av totalgrensen som du kan bruke på visse spill.

KongKasino, Yezz!, (digital) Flax og Bingoria

Før du kan spille KongKasino, Yezz!, (digital) Flax og Bingoria må du sette delgrenser for hvor mye penger og tid du kan bruke på disse spillene.

Delgrensene kan maks settes til 2 000 kr per dag og 5 000 kr per måned. I tillegg setter du en grense for hvor mye tid du kan bruke på å spille disse spillene per dag (tidsgrense).

Multix

Før du spiller Multix kan du sette personlige grenser for hvor mye penger og tid du kan bruke på å spille Multix. Grensene kan maks settes til 650 kr per dag og 2 700 kr per måned.

Belago

Før du spiller Belago kan du sette personlige grenser for hvor mye penger og tid du kan bruke på å spille Belago. Grensene kan maks settes til 900 kr per dag og 4 400 kr per måned.

HVOR LANG TID TAR DET FØR GRENSER BLIR EFFEKTIVE?

Første gang du setter grenser trer de i kraft umiddelbart. Dersom du senker grensene dine trer endringen også i kraft umiddelbart.

Dersom du setter grensene dine opp inntrer en karenstid, som betyr at de nye grensene først blir aktive etter en ventetid.

  • Dagsgrense: Grensen gjelder fra kl. 06:00 etter 24 timer
  • Månedsgrense: Grensen gjelder fra 1. dag i ny måned kl. 06:00

Hvorfor karenstid?

Når man spiller og har blitt «varm i trøya», kan det skje at man får lyst til å spille for mer enn den grensen man selv hadde satt. Karenstid skal sikre at man ikke får hevet grensen med én gang, fordi da mister grenser noe av sin hensikt. I mellomtiden kan man tenke seg om en gang til, og finne ut hva som er riktig grense for seg.

Kundeavtale

Her finner du kundeavtalen for alle kunder hos Norsk Tipping - både de som har registrert seg hos kommisjonær og de som har registrert seg via internett og mobil:

Norsk Tippings Kundeavtale [PDF] (gjelder fra og med 04. juni 2018)

Norsk Tippings Kundeavtale [PDF] (gjelder fra og med 29. februar 2016)

Norsk Tippings Kundeavtale [PDF] (gjelder fra og med 19. mars 2015)

Kundeavtalen som gjelder fra 29. februar 2016 gjelder for de som har registrert eller oppdatert kundeforholdet via nett/mobil etter dette tidspunkt. 

Protestskjema

Dersom du mener at du ikke har fått den premien du har krav på, må du fylle ut et protestskjema. Protestskjemaet sendes til Kundeservice@norsk-tipping.no, eller per brev Postboks 4414, 2325 HAMAR.

Protestskjema [PDF]