selskapet

Bli med på gratis digitalt frokostmøte om utenforskap

Hvordan skal vi sammen jobbe for at barn og unge ikke faller utenfor? Dette er temaet på det digitale frokostmøte onsdag 26. august kl. 10. 

Forfatterbilde Norsk TippingInaTaasaasenPublisert:24. august 2020Endret:2. januar 2023

Sammen med NFF, OBOS og Æra inngår Norsk Tipping et samarbeid for å forhindre at barn og unge faller utenfor. Det inviteres derfor inn til et frokostmøte for å informere om prosjektet og åpne opp for deltakelse fra andre interesserte aktører.

Det siste halve året har vist hvor viktig det er med arenaer som samler, skaper tilhørighet, inkludering og felleskap. Alt dette er forutsetninger for gode liv og et godt samfunn. Når noen faller utenfor sosialt, kulturelt, fysisk eller økonomisk, er det ikke bare krevende og potensielt ødeleggende for den enkelte, det er en stor utfordring for samfunnet.

- Vi ønsker å ta et større samfunnsansvar enn det som er forventet av oss. Like muligheter, gode rollemodeller og det å forhindre utenforskap er tre tyelige satningsområder, sier Tonje Sagstuen, direktør Ansvarlighet, Samfunn og Kommunikasjon Norsk Tipping

Ønsker mer engsjement og flere aktører

Norges Fotballforbund har som ambisjon å være Norges største felleskapsarena. OBOS skal skape levende nabolag. Norsk Tipping er frivillighetens viktigste støttespiller og skal gjennom overskuddet sikre gode baner og anlegg på tvers av hele Norge og Æra jobber med samfunnsansvar som inngang til innovasjonsarbeid. Vi ønsker å komme i dialog med aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor som vil være med å mobilisere i dette innovasjonsprosjektet som starter i høst.

- Det her er utfordringer vi ikke klarer å løse alene, men som vi må gjøre sammen, forteller Sagstuen.


For å opprettholde retningslinjene knyttet til koronasituasjonen er påmelding til fysisk oppmøte stengt, men arrangementet streames. 

Relaterte artikler