selskapetblogg

FAGBLOGG: Hvordan kan Norge best forebygge spilleproblemer?

Danmark har lisensmodell, og Sverige skal innføre en. I Norge og Finland beholder man spillmonopolene. Hvilken modell er best egnet til å forebygge spilleproblemer?

Bjørn Helge Hoffmann, fagsjef ansvarlig spillShutterstock/Scanpix/Norsk Tipping
Norsk Tipping
Publisert:2. mai 2018Endret:18. januar 2023

 

Som fagsjef for ansvarlig spill i Norsk Tipping kommer det neppe som noen overraskelse at jeg mener dagens modell i Norge fungerer best. Jeg har likevel lyst til å forklare hva det er som gjør meg så overbevist.

Den grunnleggende forskjellen

Det er mange forskjeller på ansvarlighetsrammeverket til Norsk Tipping og de utenlandske spillselskapene. Men den viktigste og mest grunnleggende er:

Norsk Tipping er eid av staten på vegne av oss alle. Hovedformålet til Norsk Tipping er å forebygge negative konsekvenser av pengespill.

Utenlandske spillselskap er privateide. Hovedformålet er å tjene mest mulig penger for de private investorene.

De sier seg selv at to så forskjellige utgangspunkt gir vidt forskjellig motiv for valg, handlinger, beslutninger - og ikke minst for hvilke virkelighetsbilder man ønsker å framstille.

Markedsandeler

De uregulerte aktørene liker å hevde at utviklingen er umulig å stoppe. Nå har de drevet sin virksomhet i det norske markedet i over 20 år, og i 2017 sto de for 16 prosent av netto omsetning av pengespill. Hele 84 prosent forblir altså i det lovlige, regulerte tilbudet til Norsk Tipping, Rikstoto og bingobransjen.

Så er spørsmålet om markedsandeler er det beste målet på suksessen til dagens reguleringsmodell. Personlig mener jeg at det blir for snevert. Norsk Tipping holder bevisst spillingen nede i store deler av markedet gjennom ansvarlighetstiltak. Skulle vi bare blitt målt på markedsandeler, kunne Norsk Tipping fjernet ansvarlighetstiltak og økt omsetningen på pengespill dramatisk, også på de spillene som de utenlandske spillselskapene tilbyr. Men det er verken i tråd med vårt samfunnsoppdrag eller forenlig med våre verdier.

Hvor spiller spillerne?

Jeg mener fordelingen av spillere er et bedre mål på om dagens reguleringsmodell fungerer eller ikke. Hvor mange spiller hos regulerte aktører, og hvor mange spiller hos uregulerte aktører? Norsk Tipping har ca. 2,2 millioner spillere, mens ca. 250 000 spiller hos de utenlandske spillselskapene. Våre anslag viser at om lag 90 prosent av de 250 000  også spiller hos Norsk Tipping, slik at antall spillere som bare spiller hos utenlandske spillselskap er mye lavere.

Med andre ord: Det aller meste av pengespill i Norge foregår faktisk hos regulerte og lovlige aktører. Til tross for intensiv markedsføring fra utenlandske spillselskap som ikke har tillatelse fra norske myndigheter til å tilby pengespill i Norge.

Spilleproblemer

Hvilke spill skaper flest problemspillere i Norge? Tall fra Hjelpelinjen for spilleavhengige gir en god indikasjon på det. Disse viser at det er kasinospill på nett som er årsak til 55 prosent av henvendelsene til Hjelpelinjen. Av disse var det hele 82 prosent som henviste til utenlandske spillselskap og kun 4 prosent som henviste til Norsk Tipping. Det er en svært tydelig indikasjon på hvor spillene som skaper flest spilleavhengige er. For hva er egentlig kasinospill på nett? Jo, det er de gamle automatspillene som nå kan spilles på mobil, nettbrett og pc.

Overskudd til gode formål

For hver krone spillerne legger igjen hos Norsk Tipping går 62 prosent til gode formål. I lisensmodellen som skal innføres i Sverige vil andelen være 18 prosent. I en lisensmodell vil differensen mellom 62 prosent og 18 prosent gå til eierne av spillselskapene.Spillomsetningen må med andre ord tredobles for å oppnå samme beløp. 

Hva er grunnen til at satsene bare er på 18 prosent i Sverige og 20 prosent i den danske lisensmodellen? Det enkle svaret er at hvis det ikke er stor nok økonomisk gevinst i å gå inn i en lisensmodell, velger spillselskapene å stå utenfor fordi de tjener mer penger på det.

Innsikter

Oppsummert så sitter vi igjen med følgende innsikter:

  • Det aller meste av pengespill gjøres hos regulerte og lovlige aktører i dag.

  • Norsk Tipping tilbyr den beste forbrukerbeskyttelsen.

  • Spillene som mest sannsynlig skaper flest spilleavhengige tilbys av de utenlandske spillselskapene.

  • For at gode formål skal få like mye i en lisensmodell som i dagens enerettsmodell, må spillomsetningen mer enn tredobles.

  • De utenlandske spillselskapene har en økonomisk motivasjon for å ønske en lisensmodell.

Ingen modell er perfekt. Jeg mener likevel det er liten tvil om at dagens reguleringsmodell er den beste for å forebygge spilleavhengighet i Norge. Derfor er det også logisk å se på virkemidler som styrker dagens regulering, og som gjør det vanskeligere for de utenlandske spillselskapene å omgå den.

Bjørn Helge Hoffmann er fagsjef for området ansvarlig spillvirksomhet i Norsk Tipping. 

Relaterte artikler