selskapet

Finn stolpene!

Du har kanskje sett dem? Stolpene som står plassert her og der både i sentrumsområder og i skogen. De er til bruk for alle når som helst, og går under begrepet «Stolpejakten». For å finne dem trenger du et kart som enkelt kan lastes ned på telefonen. Men noen må lage disse kartene, og det koster penger.

STOLPEN: Stolpejakten har blitt en svært populær fritidssyssel, og har gitt orienteringssporten et løft.Arve Fuglum
Forfatterbilde Norsk TippingArveFuglumPublisert:22. juli 2020Endret:2. januar 2023

– Stolpejakten har ført til en helt ny utbredelse av orienteringssporten, og har vært veldig positivt for klubbene. Det sier Jørn Sundby fra Larvik Orienteringsklubb. Han har lang erfaring med å lage orienteringskart både til konkurranser og for turorientering.

– Dette er en idrett som krever lite når det gjelder anlegg, men vi er avhengig av gode og oppdaterte kart, sier han.

Orientering er en av idrettene som ikke har lidd så mye som andre på grunn av koronasituasjonen. Selv om de største stevnene har blitt avlyst, har det vært mulig både å trene og konkurrere nesten i hele perioden. For som Jørn Sundby sier:

- Vi er jo stort sett for oss selv ute i skogen uansett!

200 millioner til kart

Orientering handler selvsagt ikke bare om stolpejakt, men kartene må lages uansett. Grovt regnet tar det mellom 50 og 70 arbeidstimer per kvadratkilometer. Det er mye jobb, og noen ganger må profesjonelle gjøre jobben. Kort sagt – det koster penger. Orienteringskart kommer inn under begrepet «anleggsmidler», noe som betyr at det er mulig å søke om spillemidler for å få finansiert kartene. Spillemidlene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping, og totalt har det blitt delt ut rundt 200 millioner kroner til utarbeidelse av orientering- og turkart i Norge. Bare i fjor og i år har det gått 6,5 millioner kroner fra spillemidlene til kart.

– For orienteringsklubbene er spillemidlene svært viktig, sier Jørn Sundby, som også mener det er vel anvendte penger.

– De samme kartene kan brukes både av verdensmestere, tiåringer og pensjonister, og bruken av dem er på ingen måte begrenset til konkurranseutøvere, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

KARTET: Et orienteringskart tar lang tid å lage, og koster en del penger. Spillemidlene fra overskuddet til Norsk Tipping er med på å finansiere orienteringskart.

Mens en idrettshall har lang levetid, er ikke det alltid tilfelle for et orienteringskart. Skogsdrift og andre inngrep i utmarka kan gjøre at et kart blir utdatert i løpet av få år, slik at det stadig er behov for oppgradering. At disse blir til glede også for folk som kun er ute etter rekreasjon er en stor bonus.

All nødvendig informasjon om stolpejakt finner du på stolpejakten.no.

           

Fakta:

  • 100 % av Norsk Tippings overskudd går tilbake til samfunnet gjennom idrett, kultur og andre samfunnsnyttige og humanitære forhold. 

  • Overskuddet i 2019 var på 5,7 milliarder kroner. 

  • Overskuddspengene kalles «spillemidler». 

  • Det finnes 34 ordninger der mottakere kan søke om spillemidler. 

    

Relaterte artikler