selskapet

Her havner spillemidlene

Norsk Tippings viktigste jobb er å selge spill på en måte som ikke gjør skade på folk. Deretter skal vi sørge for at mest mulig av inntekten går tilbake til samfunnet.

Forfatterbilde Norsk TippingAnne MaritSlettenPublisert:1. januar 2024

Hele overskuddet fra Norsk Tipping går til gode formål. Det betyr at staten kan fordele over 15 millioner kroner til frivilligheten, hver eneste dag. I 2024 deler de etter alt å dømme ut cirka 6,5 milliarder kroner.

Stortinget har øremerket pengene til idrett, kultur og samfunnsnyttige formål. Men, hvor havner egentlig pengene? Svaret er «litt overalt»!

Lysløyper og sandvolleybaner 

De fleste vet at overskuddet fra Norsk Tipping går til å bygge Idrettsanlegg. Tusenvis av spleiselag mellom idrettslag, kommuner og spillemidler sørger for idrettshaller, fotballbaner, svømmebasseng, klatrevegger, gapahuker, turstier, sandvolleybaner, lysløyper, motocrossbaner og DNT-hytter. Blant annet.  

Gamere og grendehus 

Men, spillemidlene går til mye mer enn idrett. Du finner også igjen pengene i det nye kjøkkenet i grendehuset, sansehagen på sykehjemmet og øvingsrommet på kulturskolen. Du finner dem hos sangkoret, ungdomsbandet, skolekorpset eller på biblioteket. Det går penger til speidere, ungdomsklubber, gamere, amatørteater, luftambulanser, hjelpekorps, bygdeungdomslag og redningshunder. Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler. Og lista er mye, mye lengre. 

Skaper aktivitet 

Norsk Tipping skal være hele folkets spillselskap. Siden den første tippekupongen i 1948 har over 195 milliarder kroner gått til ulike gode formål i hele landet. Felles for dem som får midler, er at de setter pengene i arbeid der de bor. Slik skaper frivilligheten enda mer aktivitet, og flere møteplasser i lokalsamfunnene våre. Det er vi stolte over å kunne bidra til.  

Fakta: Slik fordeles overskuddet (2023-tall: ca. 6,5 milliarder kroner) 

 • Først fordeles: 

  • Grasrotandelen: 7 prosent – ca. 770 millioner kroner 

  • Helseformål: 6,4 prosent – ca. 370 millioner kroner 

  • Bingoentreprenørenes overskuddsformål: 45 millioner kroner 

  • Tiltak mot spilleavhengighet: 33 millioner kroner 

 • Resterende midler, ca. 5,3 milliarder kroner fordeles etter den såkalte tippenøkkelen 

  • 64 prosent til idretten: ca. 3,4 milliarder kroner 

  • 18 prosent til kultur: ca. 960 millioner kroner 

  • 18 prosent til kultur: ca. 960 millioner kroner 

Det er Stortinget som beslutter hvordan overskuddet fordeles.  

Les mer om spillemidlene i Statsbudsjettet. 

Relaterte artikler