selskapet

Kjenner du Årets Ildsjel? Nominer din kandidat her!

SiljeNorendal er en av de somsitter i juryen som skal bestemme hvem som blir kåret til Årets Ildsjel 2023.  

ÅRETS ILDSJEL: Silje Norendal er en av medlemmene i årets ildsjel-jury.Foto: Process Films/Brettforbundet
Norsk Tipping
Publisert:26. september 2022Endret:3. januar 2023

Helt siden 2006 har Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping delt ut Årets Ildsjel tiluvurderlige frivilligesom bruker sin tid for at andre skalha mulighet til å drivemed idrett.  

Nominér din kandidat her

Hver daggirtusenvis av frivilligeav seg selv og tiden sintil utøvere, klubber og lokalsamfunn. De frivillige ildsjelene gjør idrett mulig i alle deler av Norgeog er grunnbjelken i aktiviteten i Norge. Innsatsen som legges ned og menneskene bak arbeidet, må hedres. Detteskaper verdifor hele landet. Nå skal vi hedre ildsjeleneog kåre Årets Ildsjel sammen med Norges Idrettsforbund.  

Juryen som skalplukke ut Årets Ildsjel,er personer som virkelig vet hvor viktig innsatsen erfor et velfungerende idretts-Norge.Juryformanner Kjetil AndréAamodt og med seg på laget har han Marit Bjørgen, Olaf Tufte,Frode Grodås, AstridUhrenholdtJacobsen, SiljeNorendal, Aida Dahlenog Berit Kjøll, sammen skal dekåre Årets Ildsjel 2023.  

Nominerdinildsjel her:https://www.teamnor.no/idrettsgalla/nominer-din-kandidat/  

Relaterte artikler