Leirskallen turnhall åpnet - delfinansiert med spillemidler

Leirskallen turnhall åpnet - delfinansiert med spillemidler

ÅPNING: - Norsk Tipping er både stolt og glad for å bidra med spillemidler, slik at Leirskallen Turnhall har blitt realisert, sa Tore Elman Tangen på åpningen av Leirskallen Turnhall tirsdag kveld. Her sammen med Oslos ordfører Marianne Borgen (venstre) og Marthe Almeland Moen, Leder i Nordstrand Turnforening

Foto: Sverre Houmb

Leirskallen turnhall åpnet - delfinansiert med spillemidler

- Norsk Tipping er både stolt og glad for å bidra med spillemidler, slik at Leirskallen Turnhall har blitt realisert, sa seniorrådgiver Tore Elman Tangen ved åpningen av Leirskallen Turnhall på Nordstrand.  

Det var en stor festdag på Nordstrand tirsdag 12. januar da Leirskallen Turnhall åpnet. Hallen var fylt av glade turnere, stolte og glade foreldre. 

Behovet for turnhall
I 54 år har det vært barneturn på Nordstrand og siden 1982 har Nordstrand Turnforening vært aktiv. Med 700 aktive medlemmer (og 400 barn på venteliste), med 40-50 instruktører som hver uke har båret utstyr inn og ut av lånte gymsaler i skolekretsene på Nordstrand.

Naturlig nok har ønsket om egen dedikert turnhall vært stort. Hallkomiteen og styrets arbeid har pågått siden 2004 og nå har det båret frukter. Treningsutstyr med permanent plassering og masse treningsglede er sikret med Leirskallen Turnhall.

- Vi er så glade! Dette gir oss en unik mulighet til å utvide treningstilbudet og å gi enda flere barn og unge et tilbud og en mulighet, sier Marthe Almeland Moen, leder i Nordstrand Turnforening.

Bidragsytere
De økonomiske bidragsyterne som har finansiert byggingen av turnhallen var også veldig glade.

Norsk Tipping ved seniorrådgiver Tore Elman Tangen, gratulerte i sin åpningstale Oslo kommune med byens første kommunale flerbrukshall. 
   
- Kostnadene for å bygge denne flotte hallen ligger på anslagsvis 87 millioner kroner. Til finansieringen av hallen har Oslo kommune mottatt 12,2 millioner kroner i spillemidler, som kommer fra Norsk Tippings virksomhet.
  Dette er et betydelig bidrag til finansieringen av hallen som Norsk Tipping er stolt av, sa Tangen i sin tale og la også vekt på at Norsk Tippings overskudd siste år var på 4,2 milliarder kroner fordelt på 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kultur og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære formål.

Oslo Kommune ved ordfører Marianne Borgen roste det lokale initiativet og var veldig glad for å kunne bidra og satse på først hundrevis, men på sikt tusenvis av barns læring, utfoldelse og ikke minst, følelse av mestring.

- Det er utrolig viktig for barn at de får følelse av mestring, alene og sammen med andre, sa Borgen, som selv har arbeidet mye med barn, og for barns rettigheter. 

Det var lykkeønskninger og gode taler fra både Oslo Idrettskrets og Oslo Idrettshaller, OBOS som har bekostet reguleringsarbeidet av tomten, Oslo og Akershus Gymnastikk- og turnkrets, Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Idrettens samarbeidsutvalg i bydelen Nordstrand og entrepenør Håndtverkskompaniet.


Anlegget

  • Leirskallen Turnhall er et flerbruksanlegg spesielt tilrettelagt for turn og med et bruksareal på 2.284kvm.
  • Anlegget skal huse 700 aktive medlemmer fra Nordstrand Turnforening, som også  har 400 på venteliste.
  • Anlegget er tegnet av arkitektene Hille Melbye og uteområdene prosjektert  av Bjørbekk og Lindheim Landskapsarkitekter.
  • Bystyret bevilget i 2010 10 millioner kroner til forprosjekt for hallen som var ferdig tidlig i 2010 og etter vedtak om bygging i 2013 tok bygging til i januar 2015. Hallen sto ferdig desember samme år.
  • Anlegget omfatter også fasiliteter for Leirskallen skisenter, med varmestuer, tekniske rom, toaletter og møterom blant annet.
  • Oslo Kommune har vedtatt at alle nye bygg, og Leirskallen Turnhall herunder, skal ha passivhusstandard, som vil si at bygget bruker 75% mindre energi enn det som er vanlig for et tilsvarende bygg. Oppvarming skjer gjennom varmevekslerteknologi med energibrønner, og det alle materialvalg er vurdert utifra miljøprofil.
  • Kultur- og idrettsbygg Oslo KF eier anlegget og har ansvaret for vedlikehold og forvaltning. Bymiljøetaten leier bygget av foretaket. Nordstrand Turnforening står for driften av hallen, og skisenteret drifter sin del av anlegget.