selskapet

Norsk Tipping senker tapsgrensen på nettkasino

Fra 1. september senkes maksgrensen for tap på Norsk Tippings nettspill til 5 000 kroner i måneden.

Fra 1.september senkes maksgrensen for tap på nettkasino, nettbingo, eFlax og underholdningsspill hos Norsk Tipping
Forfatterbilde Norsk TippingAnne MaritSlettenPublisert:1. september 2021Endret:18. januar 2023

Tapsgrensen for nettspillene kasino, bingo og eFlax ble senket fra 10 000 kroner til 7 500 kroner fra 1. desember 2020, som et strakstiltak etter en periode med økning i inntekter fra høyrisikospillere. Nå senkes den altså med ytterligere 2 500 kroner.

– Vi har sett en tydelig effekt etter at vi justerte ned grensen i desember, ved at andelen høyrisikospillere har sunket over lengre tid. Likevel ser vi at det fortsatt er en gruppe kjernespillere som taper mye. Derfor ønsker vi å se om en lavere grense kan påvirke disse i positiv retning, sier Norsk Tippings fagsjef for ansvarlig spillvirksomhet, Bjørn Helge Hoffmann.

Tapene reduseres

Norsk Tipping anslår at den nye maksgrensen vil redusere kundenes tap med mellom 150 og 175 millioner kroner på årsbasis. Ser man på den totale reduksjonen fra desember 2020, fra 10 000 til 5 000 kroner, ligger estimatet mellom 250 og 300 millioner kroner. Beløpet kan bli større dersom spillere flytter seg til uregulerte selskaper uten tapsgrenser, eller mindre dersom spillerne flytter omsetningen til andre spill hos Norsk Tipping.

Den nye tapsgrensen på 5000 kroner for nettspillene vil gjelde inntil videre.

– Vi tenker at denne i første omgang gjelder ut året. Det pågår nå en større gjennomgang og evaluering av hele Norsk Tippings tapsgrenseregime. Når dette arbeidet er ferdig, vil vi presentere et oppdatert, permanent regelverk for hele virksomheten, sier Hoffmann.

Vil snu utviklingen

Lavere tapsgrense for nettspillene var bare ett av tiltakene som ble innført i desember 2020. De øvrige tiltakene, som et kvarters obligatorisk pause etter en times sammenhengende spill, gjelder fortsatt.

Befolkningsundersøkelsen om pengespill som ble presentert i mai 2020, viste en betydelig økning i antall spilleavhengige nordmenn. De nye tapsgrensene er en del av Norsk Tippings arbeid for å bidra til å snu denne utviklingen.

– Vi ser gode tendenser i vårt eget tallmateriale, men svaret på om vi lykkes med tiltakene våre vil vi først få når den neste befolkningsundersøkelsen kommer i 2022, sier Hoffmann.

Relaterte artikler