Norsk Tippings overskudd - slik sprer det seg i samfunnet

Hvor havner egentlig pengene som i utgangspunktet kommer fra Norsk Tippings kunder? Svaret er: Overalt!

BREDT: Norsk Tippings overskudd går til små og store drømmer. Hver dag.
Forfatterbilde Norsk TippingArveFuglumPublisert:30. juni 2020Endret:2. januar 2023

Sangkor får penger til aktivitet. Museene får penger til å ta vare på gamle ting, og skoleelever får sett teater gjennom den kulturelle skolesekken. Orienteringskart blir laget, gapahuker bygget og kunstgressbaner skiftet. Hvert år fordeles overskuddet fra Norsk Tipping i alle mulige retninger, og disse eksemplene utgjør bare en liten del. Hvor havner egentlig pengene som i utgangspunktet kommer fra Norsk Tippings kunder? Svaret er: Overalt!

De fleste av oss er kjent med Grasrotandelen og spillemidler til idrettsanlegg, og der stopper nok ofte kunnskapen. Ikke så rart, for Norsk Tippings overskudd fordeles gjennom over 30 forskjellige ordninger. Dette mylderet av ordninger og forvaltningsorganer er det ikke lett å holde orden på, og mange er direkte eller indirekte mottakere av overskuddsmidlene uten å være klar over det.

Etter 2020 leverte Norsk Tipping rundt 6,2 milliarder kroner til staten, ved Kulturdepartementet. Det var det siste selskapet så til de pengene, og sånn skal det være. Fra departementet går pengene enten til organisasjoner og statlige instanser som fordeler det videre, eller det kan gå direkte til mottakerne. 

Idrett på topp 

Idretten er den største mottakeren av overskuddet til Norsk Tipping, 64 prosent er forbeholdt idrettslige forhold. Men under kategorien «idrett» finner vi langt mer enn det vi skulle tro. En stor del av disse midlene går til det vi gjerne kaller «rekreasjon» eller «friluftsliv». Ett eksempel er orienteringskart. I 2019 ble det tildelt nesten 4,4 millioner kroner til hjelp for å lage slike kart i Norge, noe både konkurranseutøvere og turorienterere har glede av.  

At det går mye penger til bygging av idrettsanlegg er nok kjent for mange. Men også anlegg som er til bruk for den ikke-konkurrerende delen av befolkningen går inn under denne kategorien. Småbåthavner for kajakk, langrennsløyper og skateanlegg er bare noen eksempler.  

I tillegg er pengene fra Norsk Tipping med på å holde liv i små og store idrettslag over hele landet. Grasrotandelen er bare en liten del av dette. Lokale aktivitetsmidler er en stor post, som i 2020 utgjorde mer enn 420 millioner kroner til over 6000 lag og foreninger. Også gjennom det som heter Bingobransjens overskuddsformål drypper det penger på mange idrettsforeninger. 

Kultur er viktig 

I 2020 ble det fordelt over 900 millioner kroner til forskjellige kulturelle formål, i tillegg til det som går via Grasrotandelen til for eksempel korps, kor, teatergrupper. Rundt i landet står det mange kulturhus, samfunnshus og kulturelle møteplasser som i årenes løp har blitt delfinansiert ved hjelp av spillemidler. 

Men kanskje aller viktigst er små og store beløp via en rekke forskjellige ordninger der mottakerne søker om penger. Noen tusen kroner til husflidslag for innkjøp av garn, frifondsmidler til små teatergrupper som trenger et sceneteppe. Eller kanskje et rockeband som har behov for en ny forsterker. 

Humanitært arbeid 

Det er mye som kommer inn under dette begrepet, og det ville tatt resten av dagen å lese om alle de forskjellige nasjonale og lokale foreningene som gjør en stor frivillig innsats for å gjøre livet bedre for andre. Veldig mange av dem mottar penger fra Norsk Tippings overskudd. De store organisasjonene som Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp er å regne som en del av den norske beredskapen, og virksomheten er i stor grad finansiert gjennom spillemidler.

I tillegg er det en rik flora av større og mindre interesseorganisasjoner som jobber hardt for å bedre vilkårene til mennesker med forskjellige sykdommer og skader. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Kreftforeningen er bare to av mange som delfinansierer sin virksomhet gjennom Norsk Tippings overskudd.  

Relaterte artikler