Presisering i utfyllende bestemmelser for Oddsen

Norsk Tipping ønsker å informere om en presirsering og justering av utfyllende bestemmelser for Oddsen.

Norsk Tipping
Publisert:4. februar 2020Endret:2. januar 2023

Hele utgaven med de utfyllende bestemmelser kan lastes ned herfra.

Det har vært noen endringer på to punkter. De nye tekstene lyder som følger.

1. Hendelse.

Spill på om hendelse inntreffer eller ikke i kampen/konkurransen, eksempelvis straffe, kort, utvisning etc. Dette omfatter kun hendelser som skjer på banen i aktivt spill og av aktive utøvere i selve konkurransen (ikke støtteapparat/innbyttere). For spill på om navngitt utøver oppnår angitt resultat, må utøveren delta i konkurransen/kampen på tidspunktet hvor hendelsen skjer. Hvis utøveren ikke deltar i kampen/konkurransen, strykes spillobjektet og oddsen settes til 1,00.

2. Omgang/quarter/sett/periode-resultat

Det kan spilles på delresultatet mellom omganger/perioder/quarters/sett osv.

Endringen er gjort i henhold til gjeldende rutiner overfor Lotteritilsynet som har tatt endringen til etterretning.

Relaterte artikler