spillevett

Den andre telefonen fra Hamar

Norsk Tipping gjennomfører oppfølgingssamtaler over telefon rettet mot spillere med risikofylt spilleatferd eller høye tap.

PROAKTIVE SAMTALER: Kristin er en av de som tar kontakt med kunder med risikofylt spillatferd.Silje Bye Vangen
Forfatterbilde Norsk TippingInaTaasaasenPublisert:22. juni 2021Endret:3. januar 2023

Du har sikkert hørt om «telefonen fra Hamar» hvor heldige nordmenn får beskjeden de har drømt om: «Gratulerer – du er blitt Lotto-millionær!». Men har du også hørt om «den andre telefonen» fra Hamar?

Norsk Tipping har som samfunnsoppdrag å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud, der overskuddet går tilbake til samfunnet. I det ligger også et stort ansvar i å ta vare på de som velger å spille hos oss. Derfor har vi i mer enn 20 år arbeidet målrettet med utvikling av spillansvarstiltak. Ett av disse tiltakene er proaktive samtaler. 

Den andre telefonen fra Hamar

En proaktiv samtale er en oppfølgingssamtale over telefon som er rettet mot spillere med risikofylt spilleatferd/høye tap. I samtalen informeres kunden om spillforbruk det siste året, om mulige tiltak for å begrense spillingen og det avtales konkrete tiltak med kunden dersom kunden ønsker å redusere spillingen. Dersom det kommer fram i samtalen at kunden har problemer med spill, informeres det om tilgjengelig hjelpe- og behandlingstilbud kunden kan oppsøke.

I hver samtale blir kunden spurt om hva vedkommende synes om at Norsk Tipping kontakter kunder for å gjennomføre en slik samtale. Et stort flertall av kundene (86 prosent) er positive og bare 2 prosent negative til at selskapet tar kontakt. Det ble avtalt minst ett konkret tiltak med nær halvparten av kundene som det er gjennomført samtale med. Det vanligste tiltaket er at kunden senker og låser spillegrensene sine og det nest vanligste er at kunden velger å utestenge seg fra et enkeltspill.

Oppfølging i etterkant

Norsk Tipping sender regelmessig ut kundeundersøkelser til kundene det er gjennomført samtaler med. En bekymring har vært om kunder etter en slik samtale vil ønske å flytte spilleaktiviteten sin over til andre spillselskaper, særskilt uregulerte. Undersøkelsene viser imidlertid at kundene i hovedsak har sluttet å spille eller redusert spillingen hos uregulerte aktører, mens kun en liten gruppe har økt.  

Forskning viser en signifikant positiv effekt av proaktive samtaler. Norsk Tipping mottok i 2018 World Lotteries Associations Responsible Gaming Flagship Award for arbeidet med proaktive samtaler. 

Les mer om spillevett og tiltakene man kan gjøre for å unngå at pengespill blir et problem.

Relaterte artikler