Samarbeid om innovasjon og utvikling

Gjennom selskapet Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS (LEIA)¸ skal Norsk Tipping samarbeide med tre andre nasjonale spillselskaper om innovasjon og utvikling av felles teknologi-plattform for digitale lotterispill. 

Forfatterbilde Norsk TippingRoarJødahlPublisert:29. november 2018Endret:18. januar 2023

LEIA skal utvikle en felles operasjonell plattform for å drive digitale lotterispill i medlemslandene.

- Selskapene har en felles målsetning om å treffe nye generasjoner kunder med attraktive lotterispill. Gjennom å samarbeide om innovasjon og om utvikling av felles plattform øker vi sjansen for å nå nye og gamle kunder med spennende produkter, og dermed ivareta oppgavene vi har på vegne av våre respektive eiere, sier Åsne Havnelid, adm. dir. i Norsk Tipping.

LEIA eies av Danske Lotteri Spil, Française des Jeux, Norsk Tipping og Veikkaus (Finland). Det er tidligere direktør for distribusjon i Norsk Tipping, Morten Eriksen, som leder det nye selskapet, mens Veikkaus’ administrerende direktør, Olli Sarekoski, er styreleder.

Norsk Tipping har gode tradisjoner i å samarbeide med andre lotterier, for eksempel gjennom Vikinglotto (1993) og Eurojackpot (2012). Gjennom LEIA inngår selskapet et mer formelt og forpliktende internasjonalt samarbeid mellom lotterier som deler målsetninger og utfordringer på sine nasjonale markeder.

- LEIA er et langsiktig, strategisk og innovasjonsfokusert initiativ. Ambisjonen er å skape nye tilbud til kundene og styrke partenes posisjon i den enkelte partners hjemmemarked ved å utnytte skalafordelene som samarbeidet gir, sier Morten Eriksen, som leder det nye selskapet fra Norsk Tippings lokaler på Hamar.

- Samarbeidet skal gi større kraft gjennom for eksempel innkjøpssamarbeid, deling av kostnader, tilrettelegging for felles spill-produkter og større uavhengighet fra leverandørbransjen, sier Eriksen.

Når LEIA om et års tid har integrert den felles digitale plattformen med alle eierlotteriene, betyr det at nye lotterispill, enten de er utviklet av noen i samarbeidet eller innkjøpt eksternt, kan legges på en felles teknologisk plattform. Dermed kan produktet gjøres klart for distribusjon i alle de fire markedene én gang for alle parter, i stedet for at produktet må tilrettelegges på fire forskjellige teknologiske plattformer, slik f.eks. Vikinglotto og Eurojackpot er i dag.

Relaterte artikler