selskapet

Vi trenger deg!

«Vi trenger deg» er en satsing på kjønnsbalanse og mangfold i idretten.

VI TRENGER DEG: Idretten trenger flere kvinner i leder-, dommer- og trenerposisjoner. Fv. Guro Reiten og landslagstrener Hege Riise.Bildbyrån
Norsk Tipping
Publisert:24. november 2022Endret:19. januar 2023

Sammen med Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund jobber Norsk Tipping for å øke kjønnsbalansen og mangfoldet i norsk idrett. Idretten trenger flere kvinner i leder-, dommer- og trenerposisjoner. Men hvorfor trenger vi det?

En rekke studier og rapporter viser at kvinner i dag er svært underrepresentert i flere roller når vi ser idrettsorganisasjonen under ett. Vi trenger kjønnsbalanse for å skape best mulig aktivitet, trygghet og idrettsglede for alle. Kjønnsbalanse bidrar positivt til en bærekraftig, demokratisk og mangfoldig idrettsorganisasjon, samt like forhold og vilkår for alle. Dette er viktig for samfunnet, for idretten og fellesskapet, derfor arbeider vi sammen for å bedre kjønnsbalanse og økt mangfold.

Kreves det strukturelle endringer?

Organisasjonssjef i Innlandet Idrettskrets, Tina Thorsen, peker på at det kan være nødvendig med strukturelle endringer for å få det til. 

-Det er utrolig viktig at vi går fra å snakke om det til konkret handling. Vi må tørre å ansvarliggjøre de som faktisk kan gjøre noe med det. Dessuten må vi forstå betydningen av mangfold i styret, støtteapparat og blant trenere som bidrar til en trygg og god idrettsglede for alle. Og dette gjelder helt fra grasrota til toppen i norsk idrett. I stedet for festtaler og 8. mars arrangementer må vi gjøre konkrete tiltak og handlinger. I verste fall må vi innføre strukturelle endringer, som faktisk krever at det gjøres en endring, sier Thorsen.

Vil ha flere jenter og kvinner i fotballfamilien

- Vi er stolte av at fotballen er den største jenteidretten i Norge og at vi er landet i Europa med flest fotballjenter i forhold til folketallet. Dessverre gjenspeiles ikke kvinneandelen i andre roller i fotballen. Dette er et av NFFs viktigste satsingsområder, og det er gledelig å se at det har vært en positiv utvikling de siste årene. Men ambisjonen er høyere, og vi jobber ekstra med dette på alle nivåer også i tiden fremover. Det å ha kvinnelige rollemodeller er viktig for rekruttering av både spillere og andre verv i fotballen. Vi trenger kvinner i alle roller - dommere, trenere, ledere og frivillige - og målet er at enda flere jenter og kvinner ønsker å bli en del av fotballfamilien, forteller Silje Gullteig Lürssen, prosjektleder i Norges Fotballforbund. 

-Kjønnsbalanse skaper idrettsglede

-I alle sammenhenger i samfunnet, også i idretten, er vi tjent med en jevn fordeling av kvinner og menn i ledende stillinger. Det vil gi bedre diskusjoner, flere synsvinkler, andre perspektiver og sikre at beslutninger som fattes i størst mulig grad reflekterer hva både menn og kvinner tenker og mener. Idretten har i flere år jobbet for å øke kvinneandelen i ulike lederposisjoner og verv, men det er fortsatt en god vei å gå. Det er derfor gledelig å se og høre at blant annet NIF og NFF tar grep for å både stimulere og motivere flere kvinner til å komme på banen og våge å ta et lederverv, og vi i Norsk Tipping er stolte samarbeidspartner på dette konseptet. Kjønnsbalanse er viktig for å skape best mulig aktivitet, trygghet og idrettsglede for alle, sier Tonje Sagstuen, direktør Ansvarlighet, samfunn og kommunikasjon Norsk Tipping.  

Relaterte artikler