Kontaktinformasjon

Din grasrotmottaker

Utvikling

Statistikk

ÅrPeriodeGivereBeløp

Statistikken viser totalt opptjente grasrotmidler og antall grasrotgivere for og er i inneværende periode oppdatert per forrige dag. For allerede avsluttede perioder vises status for periodens utløp.