Grasrotmottaker

 
Org.nr:

Statistikken viser totalt opptjente grasrotmidler og antall spillere for og er i inneværende periode oppdatert per forrige dag. For allerede avsluttede perioder vises status for periodens utløp.