For lag og foreninger

En grasrotmottaker mottar grasrotmidler

Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret, og godkjent som grasrotmottaker. Din grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet. 

Forskrift for Grasrotandelen er tilgjengelig på lovdata.no

Slik blir du grasrotmottaker

  • Bli grasrotmottaker

    Det er Frivillighetsregisteret som godkjenner om et lag eller forening kan være en del av Grasrotandelen. Dette gjør du hos Brønnøysundregistrene.

  • Registrer bankkontonummer

    Laget eller foreningen må registrere bankkontonummeret i Frivillighetsregisteret for å motta grasrotmidler.

  • Vi henter informasjon

    Grasrotmottakeren må selv sørge for at alle opplysninger er registrert i Frivillighetsregisteret, samt at de til enhver tid er oppdaterte.

Utbetaling av grasrotmidler

Utbetaling av grasrotmidler skjer tre ganger i året: I begynnelsen av januar, mai og september.

For å få utbetalt grasrotmidler, må mottakeren ha opptjent minimum kr. 300. Dersom andelen er lavere avventes utbetaling til neste utbetalingsdato, forutsatt at andelen da er minimum kr. 300.

Statistikkoversikt for din hjemmeside

Har ditt lag eller forening en hjemmeside hvor dere ønsker å vise statistikk over totalt opptjente grasrotmidler? Vi har laget en veiledning for dere.

Markedsføring og vervemateriell

Dersom din forening ønsker å publisere en bannerannonse på deres hjemmesider, har vi laget annonser som kan benyttes.
 

Vi gjør oppmerksom på at det finnes retningslinjer for hvordan lag og foreninger kan promotere Grasrotandelen.

Endre opplysninger for virksomheten?

Alle opplysninger som kontonummer, navn og annen kontaktinformasjon må endres i Frivillighetsregisteret.

Ofte stilte spørsmål