For lag og foreninger

Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret, og godkjent som grasrotmottaker. Din grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet. Forskrift for Grasrotandelen er tilgjengelig på lovdata.no

Utbetaling av grasrotmidler skjer tre ganger per år, 1. januar, 1.mai og 1. september. Grasrotmidlene blir utbetalt fra Norsk Tipping til den bankkontoen som er registrert på grasrotmottakeren i Frivillighetsregisteret. For å få utbetalt grasrotmidler, må mottakeren ha opptjent minimum kr. 300. Dersom andelen er lavere avventes utbetaling til neste utbetalingsdato, forutsatt at andelen da er minimum kr. 300.

Grasrotmottakeren må selv sørge for at riktig kontoopplysninger er registrert i Frivillighetsregisteret. Det samme gjelder annen relevant informasjon som korrekt adresse. Grasrotmottakeren må korrigere kontoopplysningene og Norsk Tipping vil forsøke å utbetale midlene, sammen med de opptjente midler for neste periode, ved neste utbetalingsforsøk. Dersom kontoopplysningen fremdeles ikke stemmer etter to forsøk, vil midlene bli overført til fordeling sammen med Norsk Tippings ordinære spillemidler.

Det er fremdeles mange kunder hos Norsk Tipping som ikke har valgt sin grasrotmottaker, muligheten for økte inntekter er derfor stor. Vi oppfordrer derfor alle til å fortsette å verve nye givere til sin grasrotmottaker.

Statistikk

Dersom ditt lag eller forening har en hjemmeside hvor dere ønsker å vise statistikk over totalt opptjente grasrotmidler, finnes en veiledning her.