For lag og foreninger

En grasrotmottaker mottar grasrotmidler

Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret, og godkjent som grasrotmottaker. Din grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet. 

Forskrift for Grasrotandelen er tilgjengelig på lovdata.no

Slik blir du grasrotmottaker

 • Bli grasrotmottaker

  Det er Frivillighetsregisteret som godkjenner om et lag eller forening kan være en del av Grasrotandelen. Dette gjør du hos Brønnøysundregistrene.

 • Registrer bankkontonummer

  Laget eller foreningen må registrere bankkontonummeret i Frivillighetsregisteret for å motta grasrotmidler.

 • Vi henter informasjon

  Grasrotmottakeren må selv sørge for at alle opplysninger er registrert i Frivillighetsregisteret, samt at de til enhver tid er oppdaterte.

Utbetaling av grasrotmidler

Utbetaling av grasrotmidler skjer tre ganger per år:

1. januar, 1.mai og 1. september

 

For å få utbetalt grasrotmidler, må mottakeren ha opptjent minimum kr. 300. Dersom andelen er lavere avventes utbetaling til neste utbetalingsdato, forutsatt at andelen da er minimum kr. 300.

Statistikkoversikt for din hjemmeside

Har ditt lag eller forening en hjemmeside hvor dere ønsker å vise statistikk over totalt opptjente grasrotmidler? Vi har laget en veiledning for dere.

Markedsføring og vervemateriell

Dersom din forening ønsker å publisere en bannerannonse på deres hjemmsider, har vi laget annonser som kan benyttes.

 

Vi gjør oppmerksom på at det finnes retningslinjer for hvordan lag og foreninger kan promotere Grasrotandelen.

Endre opplysninger for virksomheten?

Alle opplysninger som kontonummer, navn og annen kontaktinformasjon må endres i Frivillighetsregisteret.

Ofte stilte spørsmål

Du kan velge hvilket lag eller forening som får 7 prosent* av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 7 kroner til din grasrotmottaker.

Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

*Ved spill på Multix, KongKasino, eFlax, Bingoria og Oddsen er Grasrotandelen 14 prosent av spillinnsatsen etter fratrekk for gevinster.

Dette beregnes hver dag, og fordeles til spillernes grasrotmottakere.

→ Se hvor mye din Grasrotmottaker har fått

Opptjente grasrotmidler utbetales 3 ganger årlig, henholdsvis 1. januar, 1.mai og 1. september.

Midlene utbetales til det bankkontonummeret som er registrert på mottakeren i Frivillighetsregisteret.

→ Gå til Grasrotandelen

Utbetaling av grasrotmidler skjer 3 ganger per år, henholdsvis 1. januar, 1. mai og 1. september.

Utbetalingen utbetales fortløpende etter 01. mai, noen forsinkelser kan oppstå.
Utbetalingen tar 1 - 3 virkedager før den er inne på deres bankkonto.

For å få utbetalt grasrotmidler, må mottakeren ha opptjent minimum kr. 300.
Dersom andelen er lavere avventes utbetaling til neste utbetalingsdato, forutsatt at andelen da er minimum kr. 300.

→ Gå til Grasrotandelen

Melding sendes inn elektronisk via www.altinn.no:

NB! Kontonummeret må være tilknyttet deres organisasjonsnummer i banken.

 • Logg inn på www.altinn.no
 • Velg skjemaet Frivillighetsregisteret, registrering i (Samordnet registermelding) under ”Skjema og tjenester”
 • Gå til skjemautfylling ved å klikke på lenken Registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding)
 • Tast inn organisasjonsnummeret
 • På spørsmål om hva skal endres, velger du Grasrotandelen/kontonummer

Hvis dere ikke kan benytte dere av elektronisk registrering, kan dere laste ned papirblankett og sende inn per post. Denne finnes hos brreg.no

Av sikkerhetsmessige årsaker, er det ikke mulig å endre bankkontonummer per telefon eller epost.

Ved spørsmål rundt dette kan dere kontakt Frivillighetsregisteret på telefon 75 00 75 00.

→ Gå til Altinn

→ Gå til Grasrotandelen

Forskrift om grasrotandel, utstedt av Kultur- og Kirkedepartementet, legger føringer for bruk av grasrotmidlene.

Se §5 Bruk av Grasrotandelen. Forskrift for Grasrotandelen er tilgjengelig på lovdata.no.

→ Gå til forskrift om Grasrotandelen

→ Gå til Grasrotandelen