Strengere regler for overføring av penger fra 1. januar 2021 - hva innebærer det?

Nye krav om sterk kundeidentifisering ble innført 1.januar 2021, dette berører også netthandel hos Norsk Tipping. Noen kjente utfordringer, og forslag til løsning:

 • Prøv med et lavere beløp - hvis du har problemer relatert til overføring av penger/betaling, og at beløp over 300 kr avvises, kan du forsøke med et lavere beløp.
   
 • Vipps - se om betalingen/overføringen lar seg gjennomføre med Vipps
   
 • Gjennomfør 3D-secure - sørg for at du gjennomfører 3D-secure valideringen (ofte i form av Bank ID). 3D Secure krever vanligvis en «tilleggsutfordring» – en handling du må utføre for å bekrefte at du er du, for eksempel ved å bruke en mobil applikasjon levert av banken eller et engangspassord som sendes som en kode til din telefon, og som må legges inn i nettleseren for å gjennomføre transaksjonen.
   
 • Gjentatte feilmeldinger - Hvis du gjentatte ganger får avvist 3D-secure valideringen, eller får feilmeldingen "Verifisering av betalingen feilet. Vennligst prøv igjen eller prøv med andre betalingsmåter" - sørg for at du oppgir riktig informasjon eller ta kontakt med din bank. Norsk Tipping kan ikke se eller identifisere det som håndteres i 3D-secure bildet, dette er levert av bankens betalingsløsning
   
 • Reservert beløp - hvis beløp blir reservert på din bankkonto, løser dette seg opp automatisk i løpet av kort tid. Hvis du fremdeles har et reservert beløp etter 7 døgn kan du kontakte Kundeservice på chat eller tlf 625 07770

Andre problemer:

 • Hvis du ikke får opp Bank ID når du skal overføre/betale kan du undersøke om AdBlock er aktivert i nettleseren din, slå i så fall av den. Eller du kan slå på inkognito modus. Mer info om dette finner du ved å følge lenken: AdBlock og inkognito
   
 • Kontroller sikkerhetskoden/CVC - ved henting av penger må du taste inn en sikkerhetskode på 3 siffer. I signaturfeltet på bankkortet ditt står det 7 siffer, de 3 siste sifrene i denne tallrekken er sikkerhetskoden/CVC.
   
 • Sjekk saldo på bankkontoen - disponibel saldo inkluderer ofte et kredittbeløp, og dersom kredittbeløpet berøres, vil transaksjonen bli avvist av banken din. Hvis du får en feilmelding som sier "Kan ikke trekke penger fra betalingskortet. Ingen dekning på konto", er det mest sannsynlig et kredittbeløp som blir berørt.
   
 • Kontroller at rett bankkort er registrert - kortet må være et debetkort, kredittkort er ikke tillatt.
   
 • Kontroller innstillinger i nettbanken hos din bank - noen banker krever at du som kunde må endre innstillinger i nettbanken for å tillate "netthandel". Sørg for at du har de riktige innstillingene for dette. All digital kjøp av spill hos Norsk Tipping er definert som netthandel. 
   
 • Feilmelding 001168 - det kan være kommunikasjonsproblemer i din bank, ta derfor kontakt med banken for nærmere informasjon. Kontakt banken din eller Kundeservice dersom dette ikke løser problemet. 
   
 • Kontakt banken din eller Kundeservice dersom dette ikke løser problemet. Kontaktinformasjon finner du nederst på våre nettsider.

 

De nye retningslinjene forklart:

Alle betalinger innenfor EU (inkludert Norge) vil fra 1. januar 2021 være underlagt strengere regler for godkjenning av betalinger, dette kalles sterk kundeautentisering (SCA, som er en del av EU-regulativet PSD2). Dette er et tiltak for å redusere svindel relatert til betaling og gjelder betaling med betalingskort og direkte mot bank. I praksis vil det si at du som kunde hos Norsk Tipping i større grad enn i dag må godkjenne betalinger med en 3D Secure fra banken som har utstedt betalingskortet ditt. 3D Secure vil i de fleste tilfeller si at du må bruke BankID (kodebrikke eller mobil) for å godkjenne en betaling. 

Norsk Tipping har tilpasset sine løsninger slik at du som kunde får beskjed om når det er behov for en ekstra godkjenning av betalingen med 3D Secure. 

Kjøp under 30 EUR (ca. 300 kr) kan unntas fra SCA (ekstra validering). Men SCA må brukes på hvert 5.kjøp eller når akkumulert beløp overstiger 100 EUR (ca. 1.000 kr).

Oppsummert vil det si at du vil oppleve å få Bank ID verifisering oftere enn du er vant med når du skal betale og overføre penger. Hvis du i kjøpsøyeblikket også legger til en nytt bankkort kan du få verifisering med Bank ID to ganger. En gang ved registrering av kortet og en gang til ved betaling av kjøp på over 30 euro, ca. 300 NOK. 

Chat med oss eller ring vår kundeservice