Alt om spillegrenser

Spillegrenser
Spillegrenser gir oversikt over hvor mye penger og tid som er riktig for deg å bruke på pengespill.

Hvorfor spillegrenser?
Enkelte spill har høyere risiko og krever at du har satt spillegrenser før du får spille. F.eks. Oddsen og hurtigspill (Flax, Yezz!, Bingoria eller KongKasino)

Hvordan fungerer spillegrenser?
Du setter en totalgrense på ditt forbruk på alle spill; en daglig og månedlig forbruksgrense.
Spiller du et hurtigspill (Flax, Bingoria, Yezz! og KongKasino), må du også sette en egen delgrense for denne. Forbruket ditt på hurtigspill vil også være en del av din totalgrense.

  • Abonnement og flerukers
    Det kan være lurt å ta i betraktning om du spiller abonnement og/eller flerukers. Husk å medregne dette når du setter månedsgrense og dagsgrense.
  • Systemspill og andelsbank
    Bruker du å spille systemspill og/eller andelsbank, kan det være lurt å medregne dette når du setter månedsgrense og dagsgrense.

Hva skjer når jeg har nådd min spillegrense?
Da vil det ikke være mulig å spille lenger, og du må vente til spillegrensen nullstilles. Dagsgrenser nullstilles kl. 06:00 hver dag.
Månedsgrenser nullstilles den 1. i hver måned. 

Kan jeg endre min spillegrense?
Ja, nedjusterer du din spillegrense vil den tre i kraft umiddelbart.

For å øke en spillegrense, må du vente til ny periode før den trer i kraft (karenstid). Dette er for å beskytte deg for overforbruk.

Det er ikke mulig å slette spillegrenser.

Karenstid
Økte spillegrenser trer i kraft følgende tider:

  • Månedsgrenser: Den 1. i hver måned
  • Dags- og tidsgrenser: 24 timer etter din endring + kl. 06:00 påfølgende dag

Chat med oss eller ring vår kundeservice