Hva er bonuspott på Tipping?

Bonuspotten er en ekstra pott som utbetales i tillegg til ordinær 12-er-pott til vinnere som er alene om å ha 12 rette i en spillomgang.
Det settes av 15% av premiepotten i hver spillomgang til Bonuspotten. 

Det er én bonuspott for Pausetipping, og én for Fulltidstipping. Disse er helt uavhengige av hverandre. Så lenge det ikke er noen alenevinnere i en spillomgang, så fortsetter Bonuspotten å vokse.

Når den har vokst til 3 millioner kroner kan bonuspotten overføres til den ordinære 12-er-potten, slik at den fordeles på alle med 12 rette. Norsk Tipping bestemmer selv hvilken kupong bonuspotten skal overføres til. Hvilken kupong bonuspotten fordeles på skal være tilgjengelig på nettsiden vår og hos kommisjonærer. 

Bonuspotten er omtalt i spillereglene våre punkt 5.4.1.3 e):

«Dersom Bonuspremien ikke utbetales, overføres premieandel for Bonuspremien ved Tipping og Pausetipping til påfølgende spilleomgang. Dersom Bonuspremien overstiger 3 millioner kroner, fordeles den på samtlige vinnerrekker med 12 riktige kamputfall ved full tid på den kupongen Norsk Tipping bestemmer. Tilsvarende gjelder for Pausetipping. På hvilken kupong utbetalingen skjer, skal være tilgjengelig for spillerne i Norsk Tippings digitale løsninger, hos kommisjonær eller på annen hensiktsmessig måte. Norsk Tipping har anledning til å tilføre bonuspremien ekstra midler slik at den passerer 3 millioner kroner når Norsk Tipping finner dette hensiktsmessig.»

Gå til Tipping

Hva er Tipping?

Hva er jackpot på Tipping?

Chat med oss eller ring vår kundeservice