Hva er bonuspott på Tipping?

Bonuspotten er en ekstra pott som utbetales i tillegg til ordinær 12-er-pott til vinnere som er alene om å ha 12 rette i en spillomgang.
Det settes av 15% av premiepotten i hver spillomgang til Bonuspotten. 

Det er én bonuspott for Pausetipping, og én for Fulltidstipping. Disse er helt uavhengige av hverandre. Så lenge det ikke er noen alenevinnere i en spillomgang, så fortsetter Bonuspotten å vokse.

Når den har vokst til 3 millioner kroner kan bonuspotten overføres til den ordinære 12-er-potten, slik at den fordeles på alle med 12 rette. Norsk Tipping bestemmer selv hvilken kupong bonuspotten skal overføres til. Hvilken kupong bonuspotten fordeles på skal være tilgjengelig på nettsiden vår og hos kommisjonærer. 

→ Gå til Tipping

→ Hva er Tipping?

→ Hva er jackpot på Tipping?

Chat med oss eller ring vår kundeservice