Hva er systemtipping?

Et system fylles ut ved at du krysser av de kamputfall som ønskes spilt for hver av spilleomgangens kamper. Du tipper to eller tre forskjellige kamputfall på to eller flere kamper (garderinger).

Ved utfylling av system skal det krysses av i kontrollfeltet for det antall rekker systemet inneholder. Det kan krysses av for system med fra 4 til 486 rekker. Det er kun tillatt å spille de systemene som er angitt i kontrollfeltet. Det totale antall rekker i et system fremkommer ved å multiplisere antall kryss for de forskjellige garderte kampene med hverandre.

Våre samarbeidspartnere tilbyr tjenester som hjelper deg med å fylle ut kuponger på en bedre måte. Med deres programvare kan du opprette systemer med sikre markeringer, garantier og reduksjoner. Kort fortalt så kan dette øke dine vinnersannsynligheter samtidig som det reduserer antall innleverte rekker. Mer info om samarbeidspartnere finner du her.

For å sjekke systemkupongen din kan du benytte en systemtabell.

→ Gå til systemtipping

→ Gå til Tipping

→ Gå til systemtabeller

Chat med oss eller ring vår kundeservice