Varsling om kritikkverdige forhold

Norsk Tipping ønsker at selskapets leverandører og andre som har en relasjon til selskapet melder fra dersom man blir oppmerksom på kritikkverdige forhold som Norsk Tipping bør vite om.

Gjennom Norsk Tippings eksterne varslingskanal kan man enkelt og trygt varsle om slike forhold. Helt anonymt.  

Aktuelle forhold å varsle om

Du kan varsle om personer i Norsk Tipping, eller personer med tilknytning til Norsk Tipping dersom du mistenker at det er begått en straffbar handling, brudd på lovbestemmelser eller etiske regler.

Eksempler på saker som bør varsles:

  • Bedrageri mot Norsk Tipping
  • Økonomisk kriminalitet som mottagelser av bestikkelser
  • Korrupsjon, for eksempel at en ansatt i Norsk Tipping misbruker sin stilling
  • Diskriminering og trakassering
  • Brudd på Norsk Tippings etiske retningslinjer

Mistanke om kampfiksing meldes til nasjonal kampfiksingsenhet

Det kan også varsles om alvorlig systemsvikt som ikke nødvendigvis er knyttet til en person. 

Henvendelser om feil på spill, manglende premieutbetaling eller andre problemer med Norsk Tippings produkter og tjenester skal meldes inn til kundeservice.

 

Hvem kan varsle?

Hvem som helst utenfor Norsk Tippings organisasjon kan varsle gjennom denne kanalen. Det må foreligge en velbegrunnet mistanke for varselet.

 

Slik varsler du

Du varsler ved å ta kontakt via en av kommunikasjonsløsningene nevnt nedenfor. Varselet går til et eksternt mottak hos Ernst & Young som vil være en uavhengig part. 

Varsling via elektronisk skjema

Når du varsler via nett-skjemaet via lenken under varsler du via en kryptert løsning.

Varslingsskjema:

https://dh8342.customervoice360.com/uc/admin/2f46/ 

Varsling via telefon eller brev

Ring: (+47) 24 00 20 14 (Åpningstid for varslingstelefon er mandag-fredag kl. 08.00-16.00)

Send brev til:

Ernst & Young AS
Att: FIDS, Oslo Atrium
Postboks 1156 Sentrum
NO-0107 Oslo

 

Anonymitet

Du kan velge å være anonym og Norsk Tipping vil da aldri få vite hvem som har varslet. Alternativt kan du oppgi din identitet til Ernst & Young AS, men be om å være anonym overfor Norsk Tipping. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for saksbehandlingen. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og det skal også være et vern for den det varsles om.