Ekstern varslingskanal

 

Norsk Tipping ønsker at selskapets leverandører og andre som har en relasjon til selskapet melder fra dersom man blir oppmerksom på kritikkverdige forhold som Norsk Tipping bør vite om.

Aktuelle forhold å varsle om

Du kan varsle om personer i Norsk Tipping, personer med tilknytning til Norsk Tipping, eller Norsk Tippings avtalepartnere dersom du mistenker at det er begått en straffbar handling, brudd på lovbestemmelser eller etiske regler.

Eksempler på saker som bør varsles:

 • Bedrageri mot Norsk Tipping
 • Økonomisk kriminalitet som mottagelser av bestikkelser
 • Korrupsjon, for eksempel at en ansatt i Norsk Tipping misbruker sin stilling
 • Diskriminering og trakassering
 • Brudd på Norsk Tippings etiske retningslinjer
 • Hvitvasking
 • Kampfiksing
 • Ulovlig eller kritikkverdige hendelser hos Norsk Tippings kommisjonærer

Slik varsler du

 • Kritikkverdige hendelser

  Mistanke om ulovlig eller kritikkverdige hendelser hos Norsk Tippings kommisjonærer, samt feil på spill, manglende premieutbetaling eller andre problemer med Norsk Tippings produkter og tjenester skal meldes inn til kundeservice eller via telefon 625 07770.

  Send e-post til kundeservice
 • Bedrageri, korrupsjon, diskriminering m.m.

  Mistanke om bedrageri, økonomisk kriminalitet, korrupsjon, diskriminering eller trakassering samt brudd på Norsk Tippings etiske retningslinjer varsles via selskapets varslingskanal (kryptert løsning).

  Gå til kryptert varslingskanal
 • Kampfiksing

  Mistanke om kampfiksing meldes til Lotteritilsynet ved nasjonal kampfiksingsenhet

  Gå til Nasjonal kampfiksingsenhet
 • Hvitvasking

  Mistanke om hvitvasking meldes til Norsk Tippings varslingsmottak for mistenkelige transaksjoner (kryptert løsning).

  Gå til varsling om hvitvasking

Hvem kan varsle?

Hvem som helst kan varsle gjennom disse kanalene. Det må foreligge en velbegrunnet mistanke for varselet.

Varsling via telefon eller brev (som gjelder mistanke om bedrageri, økonomisk kriminalitet, korrupsjon, diskriminering eller trakassering samt brudd på Norsk Tippings etiske retningslinjer)

Ring: telefon +47 970 86 000, alle virkedager i tidsrommet 0900-1500.

Ved personlig oppmøte hos BDO AS i Vika Atrium i Oslo, eller

Send brev til:

BDO AS v/ Risk Advisory Services
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo
 

NB: Merk e-post eller konvolutt ”Varslingstjenesten”.

Anonymitet

Du kan velge å være anonym og Norsk Tipping vil da aldri få vite hvem som har varslet. Alternativt kan du oppgi din identitet til BDO AS, men be om å være anonym overfor Norsk Tipping. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for saksbehandlingen. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og det skal også være et vern for den det varsles om.