Varsling om kritikkverdige forhold

Norsk Tipping ønsker at selskapets leverandører og andre som har en relasjon til selskapet melder fra dersom man blir oppmerksom på kritikkverdige forhold som Norsk Tipping bør vite om.

Gjennom Norsk Tippings eksterne varslingskanal kan man enkelt og trygt varsle om slike forhold. Helt anonymt.

Aktuelle forhold å varsle om

Du kan varsle om personer i Norsk Tipping, personer med tilknytning til Norsk Tipping, eller Norsk Tippings avtalepartnere dersom du mistenker at det er begått en straffbar handling, brudd på lovbestemmelser eller etiske regler.

Eksempler på saker som bør varsles:

  • Bedrageri mot Norsk Tipping
  • Økonomisk kriminalitet som mottagelser av bestikkelser
  • Korrupsjon, for eksempel at en ansatt i Norsk Tipping misbruker sin stilling
  • Diskriminering og trakassering
  • Brudd på Norsk Tippings etiske retningslinjer
  • Hvitvasking
  • Kampfiksing
  • Ulovlig eller kritikkverdige hendelser hos Norsk Tippings kommisjonærer

Slik varsler du

Du varsler ved å ta kontakt via en av kommunikasjonsløsningene nevnt nedenfor.

Mistanke om ulovlig eller kritikkverdige hendelser hos Norsk Tippings kommisjonærer, samt feil på spill, manglende premieutbetaling eller andre problemer med Norsk Tippings produkter og tjenester skal meldes inn til kundeservice eller via telefon 625 07770.

Mistanke om bedrageri, økonomisk kriminalitet, korrupsjon, diskriminering eller trakassering samt brudd på Norsk Tippings etiske retningslinjer varsles via selskapets varslingskanal (kryptert løsning).

Mistanke om kampfiksing meldes til Lotteritilsynet ved nasjonal kampfiksingsenhet

Mistanke om hvitvasking meldes til Norsk Tippings varslingsmottak for mistenkelige transaksjoner (kryptert løsning).

Hvem kan varsle?

Hvem som helst kan varsle gjennom disse kanalene. Det må foreligge en velbegrunnet mistanke for varselet.

Varsling via telefon eller brev (som gjelder mistanke om bedrageri, økonomisk kriminalitet, korrupsjon, diskriminering eller trakassering samt brudd på Norsk Tippings etiske retningslinjer)

Ring: (+47) 24 00 20 14 (Åpningstid for varslingstelefon er mandag-fredag kl. 08.00-16.00)

Send brev til:

Ernst & Young AS
Att: FIDS, Oslo Atrium
Postboks 1156 Sentrum
NO-0107 Oslo

Anonymitet

Du kan velge å være anonym og Norsk Tipping vil da aldri få vite hvem som har varslet. Alternativt kan du oppgi din identitet til Ernst & Young AS, men be om å være anonym overfor Norsk Tipping. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for saksbehandlingen. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og det skal også være et vern for den det varsles om.