10, 11 eller 12 rette gir premie

Aldersgrense 18 år