grasrottrener

Grasrottreneren – idrettens viktigste rollemodell

For Norsk Tipping er trenerrollen en av bærebjelkene innen barne- og ungdomsidretten. Konseptet “Grasrottrener” ble etablert for å løfte fokuset på trenerrollen, gi dem anerkjennelsen de fortjener og bidra til utviklingen av flere og bedre trenere.

TRENERFOKUS: «Grasrottrener» er etablert for å løfte fokuset på trenerrollen og gi trenerne den anerkjennelsen de fortjener.Foto: Frode Nguyen Menes
Forfatterbilde Norsk TippingIngeborgFrostad SchriwerPublisert:4. oktober 2023

Hele spilleoverskuddet til Norsk Tipping går tilbake til det norske samfunnet. 64 prosent går til idrettsformål. Dette betyr at Norsk Tipping som stor samfunnsaktør kan påvirke samfunnet og idretten på en positiv måte. Det reflekteres i våre bærekraftløfter, hvor et av dem lyder: “Vi engasjerer og løfter frem gode rollemodeller, og jobber for å sikre like muligheter og motvirke utenforskap i samfunnet.”

For å innfri løftet om å sørge for gode rollemodeller i idretten, settes fokuset på treneren. Trenerrollen er det viktigste bindeleddet mellom barn, ungdom og foreldre, og idrettssektoren. Vi i Norsk Tipping ønsker derfor å bidra til bedre opplæring og økt kompetanse gjennom kursing, for å forme den såkalte “Grasrottreneren”.

Grasrottrenerne finner du i langrennsløypa, på fotballbanen, håndballbanen og ishockeybanen, og de er av de viktigste rollemodellene i norsk idrett. De skal være gode representanter for alle trenere, og skal sørge for trygg og inkluderende aktivitet for barn og ungdom.

– En god Grasrottrener er en trener som klarer å skape god aktivitet og trygge rammer på idrettsarenaene, og som klarer å utvikle og utfordre utøverne sine, uavhengig av hvilket nivå de er på. Det handler om å se utøverne sine og bidra til å skape gode miljøer. Grasrottrenerne bidrar rett og slett til like muligheter og motvirker utenforskap, forteller rådgiver for samfunnskonsepter i Norsk Tipping, Preben Stai.

Utvikling og opplæring av dyktige trenere

Sammen med våre samarbeidspartnere bidrar vi i Norsk Tipping med utviklingen av disse rollemodellene. Ved å jobbe tett på fagmiljøene rundt trenerutdanning hos samarbeidspartnerne, løftes aktivitetene vi og partnerne mener er de viktigste. Målet er flere og mer kompetente trenere i den norske barne- og ungdomsidretten.

– Det er ikke nødvendigvis slik at de samme aktivitetene er riktige på tvers av særforbundene, siden alle har sine særegenheter og ulike utfordringer. Overordnet ønsker vi å være med og bidra til at selve kursingen blir bedre og mer tilgjengelig. Vi anerkjenner at det er særforbundene som både kan og skal være ansvarlige for utdanning og kursing av sine trenere. Vi skal være med og understøtte de tiltakene de mener er rett for å gjøre kurs og kompetansepåfyll mer attraktivt og tilgjengelig, sier Stai.

I tillegg til å være partner i opplæringen, legger Norsk Tipping til rette for møteplasser, kåringer og opplevelser for trenere. Disse aktivitetene skal bidra til å øke anerkjennelse, motivasjon og inspirasjon.

Norsk Tipping ønsker at du skal spille i trygge rammer - og at det skal gi spenning og glede. Er du imidlertid bekymret for dine spillvaner, foreslår vi at du besøker våre spillevettsider.

Samarbeidet med idretts-Norge

Sammen med Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Fotballforbund (NFF), Norges Skiforbund Langrenn, Norges Ishockeyforbund og Norges Håndballforbund samarbeider vi om blant annet trenerkurs, møteplasser, kåringer og trenerattester.

– Vi gjør aktiviteter med hver enkelt samarbeidspartner, og på tvers av idretter vi gjør aktiviteter som er relevante uavhengig av om man er trener i fotball, langrenn, håndball eller ishockey. Vi jobber rett og slett sammen for at enda flere både skal forbli, og fortsette å være trenere i norsk idrett, og at de skal få den kompetansen de trenger for å skape god aktivitet og trygge miljøer.

Trenerløypa

NIF og Norsk Tipping står også for “Trenerløypa”. Dette er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Programmet skal bidra til at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig forbedring og videreutvikling av egen kompetanse.

Sammen med NFF arrangeres blant annet Grasrottrenerkurs, som skal gi kunnskap om fotballens verdigrunnlag, god sportslig klubbdrift, ledelse av spillere, gruppe og lag, og hvordan treneren kan bidra til trivsel og utvikling på og av banen.

Håndballforbundet og Norsk Tipping holder gjennom året en rekke seminarer for trenere innen barne- og ungdomshåndballen over hele landet. Disse arrangementene består av både teoretiske og praktiske økter som skal inspirere, motivere og øke kompetanse blant trenere i barne- og ungdomshåndballen.

Grasrottrener ishockey er tredelt kurs, hvor man ved fullførelse får tittelen “Grasrottrener ishockey”. Del 1 retter seg mot trenere for barn i alderen 7 til 9 år, del 2 tar for seg 10 til 12 åringer, mens siste del dreier seg rundt barmarkstrening for aldersgruppen 7 til 12.

Skiforbundets Grasrottrener-kurs skal utdanne trenere som kan legge til rette for og skape skiaktivitet for nybegynnere. Kurset skal gi trenerne inspirasjon og mulighet til å tenke over hvilke muligheter som finnes for treningen.

Relaterte artikler