Historie

 

Norsk Tippings historie startet i 1946. Her kan du lese mer om hvordan Norsk Tipping har utviklet seg gjennom flere tiår. 

 

1980-1999

 

mobil%402x.png

 

RevOrange-white%402x.png

 

Stein%402x.png

 

1980-tallet

 

1985 
 • 18-årsgrense for Tipping opphørte.
 • Ved årets slutt hadde Norsk Tipping 5032 kommisjonærer - det høyeste antallet noen gang. 
1986
 • Etter å ha vært det mest populære spill i de fleste land i Europa gjennom mange år, ble Lotto lansert i Norge i 1986. Spørsmålet om lansering av Lotto og fordeling av overskuddet fra spillet var gjenstand for sterk politisk dragkamp i Stortinget og regjeringen. Med innføringen av Lotto ble kultursektoren tilgodesett med overskudd fra pengespill for første gang. Lotto ble en suksess med stadig stigende omsetning. Moderne markedsføring bidro sterkt til suksessen. 
 • Selskapets totale omsetning passerte 2 milliarder kroner.
1988
 • Premietaket ble hevet til 1 million kroner for Tipping og Lotto.
 • Tippekupongen ble utvidet fra 12 til 13 kamper etter svensk modell, noe som ikke ble spesielt godt mottatt i markedet. Etter kort tid ble den 13. kampen fjernet igjen.
 • Omsetningsrekord var også et faktum idet den samlede årsomsetningen passerte 3 milliarder kroner i 1988.

1989

 • Reidar Nordby jr. overtar som ny administrerende direktør fra 1. januar.

 

1990-tallet

 

1990
 • Premietaket for Lotto ble opphevet. Før året var omme hadde 114 vinnere blitt lottomillionærer, og rekorden var på 6,1 millioner kroner. Rekkeprisen i Lotto ble økt fra 1 til 2 kroner fra tredje spilleomgang.
1992
 • Introduksjon og delvis innføring av onlinespill fra 25. mai 1992. Fra nå kunne kuponger leveres nesten fram til kampstart eller trekning. Den gamle innleveringsfristen på onsdag klokka 17 var nå historie, og spilleren kunne i prinsippet klare seg uten kuponger. 
 • Norsk Tipping fikk stor oppmerksomhet i pressen da Svalbard den 30. august ble knyttet til Fastlands-Norge ved installasjon av verdens nordligste onlineterminal. 
 • Ny lov om pengespill: Norsk Tippings samlede overskudd skulle deles likt med 1/3 til hhv. idrettsformål, vitenskapelige formål og kulturformål. De tre formålene fikk 530 millioner hver fra overskuddet i 1992.
1993
 • Norsk Tipping A/S ble et 100 prosent statseid selskap.
 • Spillselskapene i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island lanserte i mars 1993 et felles nordisk lottospill med trekning på onsdager. Spillet, som ble døpt VikingLotto, var verdens første flernasjonale spill med ukentlige trekninger.
 • Ny premierekord: 13,6 millioner i VikingLotto. 
 • I november fikk Norsk Tipping tillatelse til etablering av oddsspill. Det ble samtidig vedtatt at Måltips skulle nedlegges for å begrense antall statlige pengespill.
1994
 • Spillet Oddsen blir innført 1. februar, like før OL på Lillehammer. Tre spill: Langoddsen, Vinneroddsen og Resultatoddsen. Måltips ble avviklet etter 1. halvår 1994. Total årsomsetning ble 4,9 milliarder.
2.2_Pengespillmarkedet.svg
1995
 • Norsk Tipping overtok konsesjonen av Det norske Pengelotteri fra Nordlandsbanken, og Norsk Tippings produktspekter ble dermed utvidet med skrapelodd. Flax ble lansert i ny utgave og det første året etter overtakelsen økte spillets omsetning med nærmere 60 prosent.  
 • Utrulling av onlineterminaler ble fullført, og offlinedriften opphørte i sin helhet fra juni. Da offlinedriften opphørte var det ikke lenger noen som leverte tippekupongen manuelt. 
 • I 1995 ble Norsk Tippings intensjonsavtale med Stiftelsen Helse og Rehabilitering godkjent i Kulturdepartementet. Det innebar at Norsk Tipping påtok seg operatøransvaret for det tv-baserte spillet Extra
1996
 • Extra gikk første gang på lufta på NRK1. Overskuddet gikk til Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Allerede i spillets fjerde omgang ble omsetningsgrensen på 10 millioner kroner per spilleomgang nådd.
1997
 • Norsk Tipping ble verdens første sikkerhetssertifiserte spillselskap i juli. 
 • Pausetipping med spill på halvtidsresultatene i den tradisjonelle fotballtippingen, ble innført.
1998
 • Pengelotteriet ble avviklet i mars 1998. 
 • Søndagstipping ble innført i uke 45. Lørdagskupongen og Søndagskupongen ble nye begreper, og tipperne fikk nå to muligheter hver helg i stedet for bare én.
1999
 • Extratrekningen ble flyttet fra lørdager til tirsdager. 
 • Norsk Tipping lanserte informasjonssider på Internett i januar 1999, med resultatservice og daglig oppdatert informasjon for spillere og andre interesserte. 
 • Midtukekupongen på Tipping ble innført i uke 9. Rekkeprisen på Midtukekupongen var 2 kroner. 
 • Ny premierekord for pengespill i Norge: En familie fra Drammen vant 17,66 millioner kroner i VikingLotto i uke 36