Historie

 

Norsk Tippings historie startet i 1946. Her kan du lese mer om hvordan Norsk Tipping har utviklet seg gjennom flere tiår. 

 

1940-1970

 

1940.png

 

1940-tallet

 

1946
 • 1. mars blir et lovforslag om tipping i forbindelse med idrettsarrangementer godkjent i statsråd.
 • Spørsmålet omkring organisert spill om penger hadde blitt reist i pressen av Rolf Hofmo allerede i 1935, og 21. juni 1946 ble Lov om Tipping vedtatt av Stortinget.
 • Tillatelse til stiftelsen av Norsk Tipping A/S forelå i kongelig resolusjon av 24. oktober, og Norsk Tipping A/S fikk konsesjon for drift i fem år.
 • Arne Nickelsen ble tilsatt som selskapets første direktør i statsrådet 6. desember 1946
1947
 • Selskapets vedtekter ble godkjent, og selskapet ble registrert i Oslo Handelsregister. Formelle aksjeeiere var: Staten (40 %), Norges Idrettsforbund (40 %), Norges Fotballforbund (20 %)
 • 1947 ble brukt til å skaffe Norsk Tipping A/S personale og til å lære opp ansatte. Det ble også søkt etter kommisjonærer rundt om i landet. Etter krigen var det mangel på det meste i Norge, og ledelsen hadde et stridt arbeid med å skaffe det tekniske utstyret til veie.. 
1948
 • Første spilleomgang i Tipping gikk av stabelen 13. mars, med 12 engelske kamper på kupongen. Første driftsår kom omsetningen opp i vel 18 millioner kroner.

1950-tallet

 

1953
 • Tippekupongen endret navn fra "Kupong for vinnertips" til "Vinnertipskupong". På baksiden av den ene delen var det laget en rekke til å notere de riktige tippetegnene i.
 • Norsk Tipping trengte større plass og bygget på lokalene på Smestad i Oslo.
1956
 • Ved årsslutt 1956 var det 3 598 kommisjonærer, og interessen for å være kommisjonær for Norsk Tipping fortsatte å øke.
1959
 • Sjømannstipping ble innført (opphørte i 1967).
 • Maksimumspremien ble hevet fra 50 000 til 75 000 kroner.

1960-tallet

 

1963
 • Den store tekniske nyvinningen startet i 1963 med innføringen av apparater for mikrofilming av kuponger, slik at den tidligere tredelte kupongen kunne gjøres todelt. Tipperne slapp da med én utfylling av kupong i stedet for å fylle ut tre kuponger.
1967 
 • Stortinget vedtok flytting av Norsk Tipping fra Oslo til Hamar: Utflyttingsutvalget anbefalte at 20 av i alt 180 statsinstitusjoner i Oslo burde flyttes. Norsk Tipping var blant de åtte som ble vedtatt flyttet. Først i 1975 ble flyttingen gjennomført. 
 • Maksimumspremien heves fra 100 000 til 150 000 kroner, og fra nå kunne tipperne spille inntil 96 rekker i samme system (mot tidligere 48). 
 • Antall kommisjonærer ved utgangen av året var 4 318.
1969
 • NRK lanserte Tippekampen med direktesendt overføring av engelsk fotball. Dette førte til økt interesse for å tippe i befolkningen. Gjennomsnittspremien for 12 rette i 1969 lå på 33 386 kroner.
NT_tre_orange.png

 

1970-tallet

 

1972
 • Dette var det første "tekniske" året i selskapets historie. Det var nå slutt på helmanuell behandling av kuponger. Tre L/S Granskningsmaskiner ("leser/sorterer") ble montert, og de tre maskinene ble senere etterfulgt av ytterligere to. Kupongen ble endret i september 1972, og nå var det de nye L/S-apparatene som sørget for effektiv drift. Maskinene kunne granske 60 000 kuponger i timen, samtidig som alle kuponger med en eller annen feil ble sortert ut for manuell granskning.
1974
 • Prisen for ei tipperekke økte for første gang på 26 år, fra 25 til 50 øre. Samtidig ble maksimumspremien hevet fra 150 000 til 250 000 kroner.
1975
 • I juni startet selskapet opp driften på Hamar etter en vellykket flytting fra "brakkene" på Smestad til nytt, toppmoderne bygg i Hamar. Bare noen få av selskapets ansatte i Oslo ble med på lasset til Hedmark. Et nyutdannet personale tok fatt på Hamar, og overgangen gikk smertefritt uten at tipperne merket forskjell.
1977
 • Adm. dir. Arne Nickelsen gikk av etter 30 år i Norsk Tipping. Tore Sanderud ble tilsatt som selskapets nye administrerende direktør.
1978
 • For første gang passerte premien på én kupong 1 million kroner. En kupong med ti like rekker ga en premie på 10 x 115 705 kroner. Innsatsen var 5 kroner.

 

4.2_Kundevekst_og_kanaliseringsdilemma.svg