blogg

Covid-19: Ett år i beredskap på jobben

Slik har vi jobbet, og dette har vi lært på 12 måneder med unntakstilstand.

28.februar 2020 innførte vi de første smitteverntiltakene på Norsk Tipping-huset. Bildet er tatt før vi gikk fra én til to meters avstand i kantina.
Norsk Tipping
Publisert:26. februar 2021Endret:18. januar 2023

Covid-19-pandemien var en «krypende krise». Sakte, men sikkert i løpet av januar og februar 2020 kom informasjon om en epidemi nærmere oss. Vi satte operativ beredskapsstab midt i februar, og innførte de første smitteverntiltakene i Norsk Tippings lokaler før måneden var omme. Siden har vi ikke sett oss tilbake.

Kriser er noe vi øver på jevnlig i Norsk Tipping. I tillegg har vi lav terskel for å sette beredskapsstab. Slik får vi både håndtert små og store hendelser raskt – og verdifull trening til den dagen det virkelig smeller. Organisasjonen er vant til å ta i bruk nye digitale verktøy. Derfor var vi godt rustet til å organisere og håndtere en annerledes arbeidshverdag da landet stengte ned. Overgangen til hjemmekontor var relativt enkel for oss.

Det har gått bra

Vi som er ansatt i Norsk Tipping er heldige. De aller fleste av oss har oppgaver som kan løses hjemmefra, og driften har gått uhindret under hele pandemien. Alle trekninger har gått som normalt, og IT-infrastrukturen vår hadde en tilgjengelighet på 99,99 prosent, spillmotorene på 99,94 prosent og salgskanaler på hundre prosent.  Med unntak av kantina der vi måtte permittere personalet i 12 dager da den var stengt, har vi alle hatt en jobb å gå til i hele perioden.

Vi vet at det ikke er alle som kan si det samme.

Varige endringer

Min spådom er at arbeidslivet aldri vil bli helt som før igjen. Den raske omstillingen har lært oss å samarbeide på nye, effektive måter. Selv etter pandemien kommer flere av Norsk Tippings ansatte til å ønske å jobbe mer hjemmefra. Antall tjenestereiser, spesielt med fly, vil trolig reduseres drastisk. Slik vil vi spare både tid og penger – og i tillegg redusere vårt fotavtrykk på miljøet.

Samtidig har vi virkelig fått kjenne på hvor mye det fysiske nærværet på jobb betyr for oss. Et sterkt sosialt og faglig fellesskap er tuftet på ekte menneskemøter. På den hyggelige lunsjpraten og den spontane, faglige diskusjonen over skilleveggen. Vi ser også hva manglende fysisk nærvær medfører for ansatte som jobber i kreative prosesser. Menneskerelasjoner er utrolig viktige. Dem må vi fortsatt ivareta, selv om vi blir mer digitale i hverdagen. Det handler om å ta med seg det beste fra begge arenaer inn i framtida.

Når kommer neste?

Kan vi slappe av nå? Ikke helt. Som sikkerhetssjef kan i alle fall ikke jeg gjøre det. For det første vet vi ennå ikke hvor lenge denne pandemien vil vare. Og når den en gang er over, må alle virksomheter være forberedt på at det vil komme nye, og kanskje mer alvorlige, pandemier i framtiden. Men da har i alle fall hver og en av oss lært at det er mye vi kan gjøre for å redusere egen sårbarhet gjennom enkle beredskapstiltak.

Her er grepene Norsk Tipping har tatt, og tiltakene som har fulgt oss i året som har gått.

  • Beredskap: Vi satte beredskapsstab 18. februar hvor vi startet å følge spredningen av viruset. De første smitteverntiltakene ble innført 28. februar. Helse hadde øverste prioritet, deretter kom stabil og sikker drift. Daglige møter i operativ beredskapsledelse startet 3. mars. Noen uker senere nedskalerte vi til ukentlige møter, som vi fortsatt gjennomfører. Vi har hatt i alt 64 møter siden mars 2020.

  • Kommunikasjon: Informasjon fra beredskapsledelsen til ansatte legges ut på intranettet, og personalledere orienterer sine avdelinger via nyhetsrom og digitale møter i Teams. Det er holdt flere, digitale allmøter med ledelsen. Partnere og interessenter blir holdt orientert om utvikling og endringer via nyhetsbrev.

  • Smittevern internt: Vi har fulgt myndighetenes anbefalinger gjennom hele pandemien. Fra 13. mars til 20. mai var 98 prosent av medarbeiderne på hjemmekontor, bare personell med kritiske funksjoner var til stede i lokalene våre. Fra slutten av mai og fram til nå har vi med få, kortvarige unntak hatt mellom 25 og 30 prosent av de ansatte til stede på arbeidsplassen. I denne perioden har vi lagt begrensninger på ansattes bruk av offentlig transport til og fra jobb. I kontorlandskap, møterom og kantine har vi strenge krav til håndvask, rengjøring og avstand. Trimrommet og besøkssenteret i resepsjonen har vært stengt siden 13.mars. I hele 2020 var det bare to av våre ansatte som fikk påvist smitte, og ingen av dem ble smittet på jobb.

  • Smitteverntiltak eksternt: Med noen svært få og nødvendige unntak er det ikke gjennomført jobbreiser, fysiske eksterne møter eller fysiske møter med eksterne gjester i Norsk Tippings lokaler. Ute i kiosker og bingohaller ble de fysiske spilleautomatene Multix og Belago stengt av smittevernhensyn 16. mars. Ved gjenåpning i slutten av mai var om lag annenhver automat ute av drift, for å opprettholde avstandskrav. Kommisjonærene er blitt utstyrt med skjermer i pleksiglass ved terminalene.

  • Medarbeiderne: Ledere med personalansvar har gjennom hele perioden fulgt opp hver enkelt medarbeider , først og fremst ved bruk av videosamtaler. Ansatte som har hatt særlig behov for det, har kunnet jobbe fra Norsk Tipping-huset. Medarbeidere som bor alene, eller har dårlige arbeidsforhold hjemme, er blitt prioritert. Resten har rotert på tilstedeværelse på kontoret i periodene med 25-30 prosent fysisk frammøte. Sju kantineansatte var permittert i 12 dager mens kantina var stengt. Underveis har vi gjennomført medarbeiderundersøkelser for å følge opp trivsel og psykososialt miljø, og fulgt opp med felles, digitale tiltak for å holde på lagfølelse og moral.

  • Driftssikkerhet: Norsk Tipping tok i bruk Teams som arbeidsverktøy allerede i 2018, og overgangen til drift via digitale løsninger gikk relativt problemfritt. Kundeservice jobbet også fra hjemmekontor, og måtte innskrenke åpningstiden noe.

Relaterte artikler