bloggselskapet

DNS-blokkering av ulovlige spillsider

DNS-blokkering har vært et vellykket tiltak mot ulovlige pengespillaktører i Danmark. Neste år kan Norge følge etter.

Illustrasjon: Colourbox
Forfatterbilde Norsk TippingRådgiver samfunnskontaktStian SimensenPublisert:4. mai 2023

En rekke utenlandske spillselskap retter sine spilltilbud mot det norske markedet på .com-sider på nett. Dette er selskap som ikke har tillatelse til å tilby pengespill i Norge. Kundene er derfor ikke beskyttet av norsk pengespillregulering og norske ansvarlighetstiltak.

Vellykket i Danmark

En DNS-blokkering vil blokkere tilgangen til disse nettsidene, og Regjeringen har nå sendt et slikt lovforslag ut på høring. Hvis Stortinget vedtar forslaget i høst, vil Norge følge etter flere andre europeiske land som har brukt dette virkemiddelet i reguleringen av pengespill. Danmark hatt en slik mulighet i over ti år. En rapport fra mars 2023 viser at danske spillmyndigheter har blokkert i alt 227 hjemmesider med ulovlig spilltilbud siden 2012. Bare i 2022 ble 82 hjemmesider med ulovlig spill blokkert.

Danske myndigheter beskriver tiltaket som en stor suksess. Målinger viser at webtrafikken på de blokkerte sidene har gått vesentlig ned, med 13 ganger færre visninger etter blokkering av de ulovlige nettsidene.

Sårbare spillere

Selv om andre europeiske land bruker DNS-blokkering, kan man, med rette, hevde at blokkering av enkelte nettsteder er et inngripende tiltak. Myndighetenes hovedgrunn for å ty til DNS-blokkering er hensynet til sårbare spillere. Hele den norske pengespillmodellen er bygget på en grunnmur av ansvarlighet. I Norge skal pengespill tilbys innenfor trygge og ansvarlige rammer. DNS-blokkering vil gjøre det enda vanskeligere å spille hos de ulovlige utenlandske selskapene. Det er positivt hvis man er opptatt av de sårbare spillerne.

Både DNS-blokkering og DNS-varsling er blitt vurdert av norske myndigheter. Et viktig mål er å gjøre norske forbrukere oppmerksomme på at de utenlandske selskapene opererer ulovlig i Norge. Ifølge Lotteritilsynet er seks av ti nordmenn usikre, eller ikke vet hvem som har lov til å tilby eller markedsføre pengespill i Norge. Det er kanskje ikke så rart når en har sett det massive reklametrykket de utenlandske selskapene har utsatt nordmenn for de siste årene.

Tydelig skille

Og mens de ulovlige spillsidene bare vil være et klikk unna med DNS-varsling, vil spillsidene bli langt mer utilgjengelig med DNS-blokkering. Det vil gi et tydeligere skille mellom hva som er lovlig og ulovlig spillvirksomhet i Norge.

I første høringsrunde i 2021 ble ikke de personvernmessige sidene ved DNS-blokkering tilstrekkelig redegjort for. Kultur- og likestillingsdepartementet sendte derfor nå i april ut en tilleggshøring om nettopp dette. Høringsfristen er før sommeren og fra nyttår kan lovverket være på plass. En viktig endring i det siste forslaget er at landingssiden av personvernmessige hensyn skal eies og driftes av internettilbyderne. Innhold i og formen på siden skal imidlertid Lotteritilsynet fastsette.

Tror på effekt

En innvending som ofte går igjen i motstanden mot DNS-blokkering, er at det finnes tekniske omveier som gjør det mulig å komme rundt blokkeringen. Det er selvsagt riktig. Men, sammen med de andre tiltakene for et mer ansvarlig pengespillmarked, er det grunn til å tro at tiltaket vil ha effekt. Den kraftige språkbruken og innbitte motstanden fra de ulovlige utenlandske selskapene kan i alle fall være en indikasjon på at DNS-blokkering vil virke.

Etter flere år med stadig strengere regulering av det norske pengespillmarkedet, var 2022 et svært vellykket år for den norske pengespillmodellen. Nær sagt alle piler peker i riktig retning og Norsk Tippings rapport om ansvarlig spillvirksomhet viser at det er gjennomført en rekke tiltak for å styrke og videreutvikle ansvarlighetsarbeidet. Dette gir god grunn til å håpe at omfanget av problemspill i Norge er på vei ned.

Relaterte artikler