bloggansvarlighetselskapet

God regulering har halvert nordmenns spilleproblemer

På bare tre år har antall problemspillere i Norge sunket fra 55 000 til 23 000. Det skjer takket være den norske pengespillmodellen.

Thor Gjermund Eriksen er Norsk Tippings administrerende direktør.
Forfatterbilde Norsk TippingThor GjermundEriksenPublisert:1. juni 2023

I 2007 fjernet norske politikere de private spilleautomatene fra landets dagligvarebutikker og kiosker. Resultatet var at antall nordmenn med spilleproblemer ble halvert «over natta». Nå har de klart det igjen.

I 2020 viste befolkningsundersøkelsen om pengespill en bekymringsfull økning i andel nordmenn med spilleproblemer. Nå er trenden snudd. Undersøkelsen Lotteritilsynet la fram 31. mai, viser at antall problemspillere i Norge har falt fra 55 000 til 23 000 på bare tre år.

Dette er mer enn en halvering, og det har ikke skjedd av seg selv. Styrken i den norske pengespillmodellen er summen av tiltak fra politikere, myndigheter og oss som selger pengespill lovlig i Norge. Effektive tiltak er satt inn fra flere hold samtidig, fordi både myndighetene og de lovlige norske spillselskapene jobber mot samme mål: å forebygge spilleproblemer.

Grunnlaget som gir dette handlingsrommet er drevet fram gjennom lovarbeid fra flere regjeringer, gjennom flere stortingsperioder. Arbeidet skjøt fart under alle de fire kulturministrene i Erna Solbergs regjering. Den nye og strengere pengespilloven ble vedtatt under Jonas Gahr Støres regjering. Men, på pengespillfeltet har det egentlig ikke hatt så mye å si hvem som sitter med makten. Et bredt, tverrpolitisk flertall har i flere tiår stått samlet rundt den norske pengespillmodellen. Gevinsten av tverrpolitisk enighet over tid ser vi nå.

De siste årene er endringen i kringkastingsloven, som ga Medietilsynet mulighet til å stanse ulovlig pengespillreklame på TV, trolig det mest synlige grepet. Nordmenn er nå det folket i Skandinavia som blir minst eksponert for pengespillreklame. I kulissene blir et forsterket betalingsformidlingsforbud til og fra ulovlige spillselskaper stadig mer effektivt håndhevet av Lotteritilsynet (LST). Sistnevnte har også sørget for å få fjernet apper og reklame fra store plattformer som Apple, Facebook og Google. LST har også utstedt pålegg om stans av virksomheten i Norge til de største ulovlige aktørene. Resultatet er at én etter én har avviklet sine norskspråklige hjemmesider og norsk reklame på nett. Et lovforslag om DNS-blokkering av ulovlige spillsider er nå på høring.  

Fra Norsk Tippings side er markedsføringen de siste årene blitt enda sterkere konsentrert om spillene med laveste risiko for spilleproblemer. Derfor er det reklamer for lotterier og Flax som dominerer stort, sammen med budskap om spillansvar. Nettkasinospill reklameres det ikke for, da det er spillene som skaper aller flest problemer for folk. Maksimal tapsgrense på Norsk Tippings nettkasinospill er senket til 5000 kroner i måneden. Samtidig har vi utviklet et effektivt digitalt verktøy som går i dialog med risikospillere mens de spiller. Jo, AI kan være skummelt, men også brukes til gode ting.

På våre egne tall ser vi at det hjelper. Vår egen, årlige problemspillmåling viser fallende tendens. Vi ser også at kundenes spillemønster i sum beveger seg i sunnere retning. Når Lotteritilsynets og Universitetet i Bergens befolkningsundersøkelse viser det samme, gir det oss bekreftelse på at vi gjør mye riktig.

Det er heller ikke slik at kundene flykter når reglene strammes til. I fjor foregikk 88 prosent av alt pengespill i Norge hos lovlige spilltilbydere. Når nesten ni av ti nordmenn velger det lovlige tilbudet, er det et sikkert tegn på at man har demmet opp for aktørene som lever av de mest aggressive og risikofylte nettkasino- og sportsspillene.

Disse ni av ti skal vite at de spiller i et land der forbrukerbeskyttelsen er i verdensklasse. I Norge har vi tapsgrenser som beskytter alle. Norske politikere legger opp til et marked med verdensledende krav til ansvarlighet, der de store folkespillene er lokomotivet. Det gjør de fordi lotterier er spill med lav risiko, der svært mange kunder spiller for små summer.

I nettkasinomarkedet er det noen få stortapere som «trekker lasset» og skaffer inntekter til selskapene som har dette som sin hovedbutikk. Det er et slikt spillemarked norske politikere har sagt nei til, trass i økende press fra bransjen i utlandet. Det er et verdivalg de fortsatt står meget støtt i.

Relaterte artikler