blogg

Overskudd i et lisensmarked

Tror du det blir mer penger til gode formål i et lisensmarked? Hent kalkulatoren.

Norsk Tipping
Publisert:15. mai 2019Endret:18. januar 2023

I lobbyens kamp for å gi utenlandske spillselskaper lisens til å selge pengespill i Norge, trekkes erfaringene fra Danmark stadig fram som en suksesshistorie, også økonomisk. Det er en sannhet med store modifikasjoner.

I 2011 – siste år uten lisensmarked – var netto omsetning (omsetning minus premier) i det danske pengespillmarkedet ca. 6,6 milliarder kroner.

 • Det totale samfunnsbidraget – overskuddet som gikk fra pengespillene til samfunnet – var på ca. 3,8 milliarder kroner.

 • Av dette sto Danske Spil for 2,8 milliarder kr, og øvrige spill (Klasselotteriet, fysiske kasinoer og pengespillautomater) for ca. 1 milliard kroner.

 • Man anslo at det uregulerte markedet hadde ca. 1 milliard kroner i netto omsetning. Altså penger som forsvant ut av landet uten å bli skattet av.

I 2018 hadde netto omsetning i Danmark steget til 9,8 milliarder kroner.

 • Det totale samfunnsbidraget hadde steget til 4,1 milliarder kroner.

 • Av dette sto Danske Spil for ca. 2,8 milliarder, og øvrige spill (de samme som i 2011) for ca. 700 millioner kroner.

 • De utenlandske spillselskapene bidro med 555 millioner kroner i skatt og avgifter til Danmark, og kunne ta med et overskudd på drøyt 2,1 milliarder kroner til Malta.

 • Det uregulerte markedet omsatte netto for ca. 500 millioner kroner.

Med andre ord: Mens markedet har vokst med 48 prosent, har samfunnsbidraget økt med sju prosent. I det samme tidsrommet som samfunnsbidraget fra alt spill i Danmark har økt med 300 millioner kroner, har Norsk Tipping alene økt sitt samfunnsbidrag med 1,6 milliarder kroner.

Forklaringen er ganske enkel. Det er dette som skjer når et pengespillmarked går fra å være lotteridominert til å bli kasinodominert. Lotteriene har en avkastning på 50 prosent, og aktørene betaler høy skatt. Kasinospillene har avkastning på 4-5 prosent, og aktørene betaler lite skatt. Når pengene flyttes fra lotterier til nettkasino skal det spilles veldig mye mer før samfunnsbidraget fra nettkasinobransjen kan kompensere for nedgangen i det øvrige markedet.

Så mens det i 2011 forsvant en milliard danske kroner ut av landet til uregulerte selskaper, henter nå de samme selskapene 2,1 milliarder danske kroner hjem til Malta. Pluss altså de 500 millionene som fortsatt brukes hos selskaper som ikke har dansk lisens. Her trenger du ikke engang kalkulator.

 

Kilder

 • For netto omsetning: Spillemyndighedens årsberetninger 2011-2018

 • For Danske Spils samfunnsbidrag (inkl. Danske LisensSpil): Danske Spils årsrapporter 2011-2018

 • Beregning av samfunnsbidrag for utenlandske selskaper med lisens: 20 prosent skattesats av lisensmarkedets netto omsetning (ekskl. Danske LisensSpil) + estimat for lisensavgifter på 21 millioner kroner

 • Beregning av samfunnsbidrag for øvrige spill:

  • Klasselotteriets utloddet utbytte pluss skatt.

  • Fysisk kasino: 45 prosent skatt av netto omsetning (Se spillemyndighetens årsberetninger)

  • Automatmarkedet: 41 prosent skatt av netto omsetning (ekskl. Danske Spil) (Se spillemyndighetens årsberetninger)

  • Kilde for det uregulerte markedet i 2011: Estimat fra selskapet Data Intelligence for Danske Spil, gjengitt i Politiken 19. mars 2011.

 

Relaterte artikler