blogg

Redningsselskapet og Norsk Tipping: Et godt team

Det er mye som knytter Redningsselskapet og Norsk Tipping sammen. 

Spillemidlene utgjør en viktig del av inntektene til Redningsselskapet, skriver direktør for salg og marked i RS, Fredrik Sahlin, i denne gjestebloggen.REdningsselskapet
Forfatterbilde Norsk TippingFredrikSahlinPublisert:11. august 2020Endret:18. januar 2023

GJESTEBLOGG: Synlig for alle kjører Redningsselskapets nye redningsbåter «Norsk Tipping I» og «Norsk Tipping II» rundt i farvannene ved Levanger og ved Stavern. Moderne og spesialbygde båter, konstruert for å bistå i trange og ulendte farvann og for å være kjapt til stede. Flytende bevis på de konkrete resultatene av forholdet mellom Redningsselskapet og folk som velger å spille hos Norsk Tipping. 

Helene Olafsen var gudmor da Norsk Tipping 1og 2 ble døpt i Oslo i 2019, Foto:Norsk Tipping

De to redningsbåtene var første par ut i en fartøyklasse vi forventer oss mye av. Men, vårt forhold til Norsk Tipping dreier seg om atskillig mer enn to redningsbåter. Staten gjør nemlig Norsk Tipping til en av bærebjelkene til Redningsselskapet, fordi vi hvert år mottar en fast andel av spilleoverskuddet. En ordning som er godt forankret i Stortinget.  

Ingen selvfølge

Vi er helt avhengige av gode støttespillere – i alle leirer. Mange kan nemlig fristes til å tro at Redningsselskapet og vår kystberedskap er en selvfølge. Har vi ikke holdt det gående i 129 år, kanskje? Har vi ikke en topp moderne flåte på 52 redningsskøyter spredt langs hele kysten og i tillegg på Femunden og Mjøsa? Jovisst har vi det, og det er vi stolte av. Men, vi er og blir en ideell medlemsorganisasjon med et stort og viktig innslag av frivillig innsats. Vår beredskap ytes i stor grad av frivillige ressurser, både økonomisk og mennesker. 3500 nordmenn gir store deler av sin fritid til Redningsselskapet. 26 av våre 52 skøyter er bemannet av frivillige.  

Sentral for beredskapen

I over 80 prosent av alle redningsaksjoner langs norskekysten ber Hovedredningssentralen om bistand fra Redningsselskapet. I fjor reddet RS 27 mennesker fra «den visse død». Dessuten assisterte vi 5205 båter, og vi lærte 53 300 barn og unge om sikkerhet på sjøen. Denne innsatsen blir verdsatt. Derfor er Redningsselskapet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp som beredskapsorganisasjoner definert som spesielt viktige i det norske samfunnet fordi vi utfører oppgaver som er sentrale for norsk redning og beredskap. Det er blant annet dette prinsippet som kvalifiserer oss som faste overskuddsmottakere fra spillemidlene 

Ingen skal drukne!

Man skal være forsiktig med selvskryt, men det er vel anvendte penger. I en rapport fra Menon Economics anslår de samfunnsnytten av Redningsselskapets arbeid til to milliarder kroner hvert år. Det er ca. tre ganger så mye som driftskostnadene våre. Uten Redningsselskapet, skriver Menon, «ville tretti liv gått tapt på sjøen årlig og over femti skip ville sunket i havet». Vi redder liv og berger verdier – og tar i tillegg vare på miljøet i havet og langs kysten. Vår visjon er at ingen skal drukne!  

Dessuten roser de som evaluerer oss nettopp frivilligheten som modell. Den er rett og slett effektiv: «Frivillige arbeids- og kapitalbidrag bidrar til at Redningsselskapet er vesentlig mer effektivt drevet og finansiert enn en alternativ statlig organisering av redningsvirksomheten ville ha vært.» Ved å være som vi er, klarer vi altså å hente og forene det beste fra to «verdener»; den private innsatsviljen og midler fra det offentlige via for eksempel Norsk Tipping.   

Frivillig innsats er uvurderlig

Om bord på «Norsk Tipping I» og «Norsk Tipping II» møtes disse to verdenene. Både redningsbåten og den frivillige innsatsen om bord lar seg realisere med hjelp fra spilleoverskuddet. Pengene nordmenn legger igjen når de leverer Lotto- og Tippekupongen sørger nemlig for det mest vesentlige når vi skal tilrettelegge for frivillig beredskap: Moderne og sikkert utstyr og solid administrativ infrastruktur. Disse ressursene er meget relevante for at den frivillige menneskelige innsatsen kan fungere best mulig. De frivilliges krevende innsats, som det mang en gang kan være, belønnes med godord og klapp på skulderen. Det kan ikke sies ofte nok hvor viktig deres innsats er for at vi andre skal føle oss trygge på sjøen. De er, på sin side, takknemlig for å kunne bidra i et samfunnsnyttig arbeid med å hjelpe sine medmennesker. Et bidrag som ikke hadde vært mulig i like stor grad uten støtten fra Norsk Tipping. Skal vi rett og slett kalle det hele for et godt team?

Fakta:

  • 30 prosent av spillemidlene, ca. 800 millioner i 2020,  går til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

  • De tre beredskapsorganisasjonene Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp mottar en fast andel av disse spillemidlene, til sammen 430 millioner kroner.

  • Øvrige organisasjoner må søke. 

  • Les mer om tildelingen hos Kulturdepartementet, og på Lotteritilsynets side for tildelinger.

Relaterte artikler