blogg

Frifond = Fritid med mening

GJESTEBLOGG: Hva har 157 timers livestream av gaming, moteshow mot kroppspress og speiderleir til felles? Alle har fått støtte gjennom Frifond!

LNUMorten RodeMorten Rode/LNU
Forfatterbilde Norsk TippingMargrete BjørgeKatanashoPublisert:16. januar 2023

Siden 2000 har staten via LNU delt ut over tre milliarder kroner fra spillemidlene til aktivitet av, med og for unge. Det har resultert i et mangfold av engasjerende og inkluderende aktiviteter. Gjennom Frifond har barn og unge i Norge fått støtte til å sette opp konserter og valgvaker, til å spille cageball og mini-golf, arrangere panelsamtaler og jobbsøkerkurs, og til å etablere lokale aktivistgrupper, turlag, kor og korps – for å nevne noe.

Pause fra press

For mange er aktivitetene støttet av Frifond det morsomste som skjer i løpet av uka. Aktivitetene gir barn og unge en pause fra skole- og karakterpress. De fungerer som frirom der barn og unge får drive med det de elsker. Det er særlig viktig for sårbare barn og unge, og fungerer også som en viktig integreringsarena.

Enten det er snakk om bannermaling, dataparty eller å etablere en ny strikkeklubb, gjennom Frifond får barn og unge delta i – og være med å skape – aktivitet på sine egne premisser. Frifond deler blant annet ut støtte til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, til lokale prosjekter i regi av frittstående grupper barn og unge, og til barn og unge som har lyst til å drive teatervirksomhet.

Mange ordninger

Dette skjer gjennom de tre underordningene Frifond Organisasjon, Frifond Barn og unge og Frifond Teater. Fellesnevneren for prosjektene som mottar støtte er at mottakerne må arbeide etter demokratiske prinsipper. Dermed bidrar ikke bare Frifond til aktivitet for barn og unge – men også til å bygge unge som demokratiske medborgere.

Gjennom å samarbeide om et frifondsprosjekt opplever mange barn og unge mestring og glede. Mange får førstehåndserfaring med at det nytter å engasjere seg. For noen er dette første gang en får jobbe helt selvstendig med et prosjekt en brenner for. Andre opplever kanskje uenighet om hvordan en skal få til noe – og lærer at det er greit å ikke være enige om alt. Summen er at barn og unge myndiggjøres. Til å ta ansvar for lokalsamfunnene sine, til å invitere flere med på aktiviteter og til å heve stemmene sine for det de tror på.  

Flere tusen mottakere

I 2021 delte Frifond Organisasjon ut støtte til 7 671 lokallag i 93 ulike organisasjoner, med i overkant av 500 000 medlemmer til sammen. Det inkluderer støtte til aktiviteter i regi av lokalgrupper i – blant annet – Røde Kors Ungdom, Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom, Miljøagentene, Søndagsskolen og 4H. Frifond Teater støttet nesten 100 ulike teaterprosjekter, mens Frifond Barn og Unge har tilrettelagt for over 710 barne- og ungdomsstyrte prosjekter i hele landet.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) forvalter Frifond Organisasjon, Frifond Barn og Unge og Frifond Teater. Norsk musikkråd forvalter Frifond musikk, Frifond kompetanse og aktivitet og sin Frifond organisasjon. Støtteordningene er utviklet for å være tilgjengelige, ubyråkratiske og lette å søke på. Målet er at det skal være enkelt å skape aktiviteter av, med og for barn og unge – sånn at alle barn og ungdom får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter med mening for dem selv.

Mer informasjon om ordningene finnes på frifond.no.

 

Gjesteblogger Margrete Bjørge Katanasho er styreleder i LNU. LNU er en paraplyorganisasjon som jobber for å styrke barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge. Per juni 2022 har de 102 medlemsorganisasjoner med til sammen ca. 450 000 medlemmer. 


Relaterte artikler