bloggselskapet

Kronprinsparets fond og Norsk Tipping med nytt samarbeid

I et nytt samarbeid skal Kronprinsparets Fond og Norsk Tipping bidra til å skape gode fellesskap i norsk idrett.

Forfatterbilde Norsk TippingAnne MaritSlettenPublisert:16. januar 2023

Det nye prosjektet skal øke oppmerksomheten hos voksne ledere, trenere, frivillige og utøvere, slik at de kan skape gode fellesskap som reduserer utenforskap i idretten. Samarbeidet bygger på Norsk Tippings visjon «Gi drømmen en sjanse» og Kronprinsparets Fonds ambisjon om å hjelpe 10.000 unge i Norge inn i fellesskapet innen 2026.

– En perfekt partner

– Vi er glade for å ha Norsk Tipping med på laget i kampen mot utenforskap. De er en perfekt partner i arbeidet med å styrke livsmestringsferdigheter blant idrettsungdom, sier Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.

– Vi ble kjent med Kronprinsparets Fond gjennom innovasjonsprosjektet Utenforfloken. Fondet har solid kompetanse på utenforskap og livsmestring, og Norsk Tipping kjenner idretten. Sammen vil vi styrke rollemodellenes bevissthet om hvordan bygge gode fellesskap, forteller Linda Eng Strand, leder for Samfunnsansvar, sponsorater og event i Norsk Tipping.

Inn i idrettens fellesskap

Det var i 2020 Norsk Tipping deltok sammen med flere aktører fra det private næringsliv, det offentlige, idrett, kultur og ideelle organisasjoner i innovasjonsprosjektet «Utenforfloken». Prosjektet tok for seg utfordringer, årsaker og mulige tiltak for å hindre at barn og unge skal falle utenfor. Målet er at alle skal ha muligheten til å være en del av fellesskapet.

Som en oppfølging av Utenforfloken skal Norsk Tipping og Kronprinsparets Fond se på mulighetene for å starte et nytt initiativ for å fremme livsmestring. Dette vil være et tilbud for ledere og rollemodeller som jobber med ungdom i idretten. Ideen er at initiativet skal bidra til at flere ungdommer får styrket sine livsmestringsferdigheter og at flere deltar i fellesskapet gjennom idrett.

Kronprinsparets Fond står bak fritidsprogrammet Flyt, som er et tilbud til ungdom i overgangen til videregående skole. I tillegg bidrar Fondet med kompetanse, kapital og nettverk til fire inkluderingsprosjekter: Utdanningstilbudet UngInvest AIB, mentorprogrammet Catalysts, iskremfabrikken Sandwich Brothers og aktivitetstilbudet Dale Oen Experience.

Relaterte artikler