blogg

Norge har et spilleproblem

15. juni kom den nye befolkningsundersøkelsen om pengespill. Den var ikke hyggelig lesning.

Stadig flere spiller nettkasinospill. Det gir utslag på statistikken over spilleavhengige, skriver Norsk Tippings fagsjef for ansvarlig spillvirksomhet, Bjørn Helge Hoffmann.NTB Scanpix
Norsk Tipping
Publisert:12. august 2020Endret:18. januar 2023

 Artikkelforfatteren er fagsjef for ansvarlig spillvirksomhet i Norsk Tipping 

Undersøkelsen, som er gjennomført ved Universitetet i Bergen, viser at vi i Norge har 55 000 problemspillere og 122 000 moderate risikospillere, til sammen 177 000 problem- og risikospillere. Det er en økning med over 50 000 mennesker siden forrige befolkningsundersøkelse fra 2016.

Mange motiv i debatten

Har Norge har et spilleproblem? Jeg mener ja. Jeg mener også det er viktig å være presis i analysen av hva som kan være årsakene. Ikke alle følger debattene om pengespill like tett, så det er naturlig at tolkningene av fakta kan variere. Men i denne debatten er det faglige også preget av mye retorikk for å tjene helt andre interesser. Spillselskapene som opererer ulovlig i Norge, og ønsker å innføre en lisensmodell for pengespill i Norge, liker å trekke fram bingoautomaten Belago som versting.  De kaller Belago det «mest aggressive spillet» og det spillet «som rager på toppen av utfordringene». Disse påstandene viser enten manglende forståelse og kunnskap om hva befolkningsundersøkelsen måler, eller at man bevisst misbruker tallene for å fremme sin egen sak. De unnlater også å nevne at de selv tilbyr samme type spill (kasinospill/hjulspill) på nett og mobil uten de samme ansvarlighetstiltakene som Belago har.

Hva viser egentlig undersøkelsen?

Befolkningsundersøkelsen er en svært nyttig korrelasjonsstudie som kartlegger omfanget av pengespillproblemer, men den undersøker ikke direkte årsakssammenhenger.

Ifølge befolkningsundersøkelsen har Belagoautomater den høyeste relative andelen problem- og risikospillere, hele 82 prosent. Men befolkningsundersøkelsen viser også at det er det minste pengespillet og det spilles av énprosent av spillerne. Omsatt i antall personer betyr det at ca. 20 000 av de totalt 25 000 spillerne som spiller Belago, er problemspillere.

For å illustrere hvor feil det kan bli hvis man bevisst mistolker kan vi gjøre tilsvarende regnestykke for Pantelotteriet. Pantelotteriet har en andel av problemspillere på 6,9 prosent og spilles av 38,5 prosent av spillerne. Det betyr at nesten 67 000 av de som «spiller» Pantelotteriet er problemspillere. Altså godt over tre ganger så mange som for Belago. De fleste er nok enig i at det ikke betyr at Pantelotteriet er et stort problem med tanke på spilleavhengighet.

Hvorfor har Norsk Tipping Belago?

Belagoautomatene har en høy andel problemspillere fordi de inneholder høyrisikospill. Norsk Tipping kom første gang med Belago i 2011 som en konsekvens av automatforliket, hvor de gamle spillautomatene ble forbudt fordi de skapte så store pengespillproblemer. Da, som nå, har Norsk Tipping et oppdrag om å tilby slike kasinospill på automater fordi noen spillere ønsker dem og for å dekke dette behovet på en ansvarlig måte. Det kan noen mene er feil, men oppdraget til Norsk Tipping fra myndighetene består.

Belagoautomatene står i bingohaller som gjør at de aktivt må oppsøkes av spillerne. I motsetning til de gamle automatene har de et verdensledende ansvarlighetsrammeverk med en obligatorisk tapsgrense som gjør at spillerne maksimalt kan tape 4400 kr pr måned. I 2020 taper gjennomsnittspilleren 1080 kroner i måneden.

Vi i Norsk Tipping ser at Belago har en høy andel problemspillere, og vet at kasinospillene på Belago har avhengighetsskapende egenskaper. Derfor er det en spillkategori vi følger opp med spesiell årvåkenhet. Nettopp det er også poenget med reguleringen av pengespill i Norge – at de med ønske om å spille denne typen spill skal ha et tilbud i ansvarlige rammer. Nettopp derfor er det ekstremt viktig at Belago har et sterkt ansvarlighetsrammeverk som forebygger problemer og begrenser det maksimale tapet for denne type spill. Og det er bra at problemspillerne spiller Belago, istedenfor lignende kasinospill hos utenlandske spillselskap hvor man kan tape langt større beløp.

 

Den virkelige utfordringen

Befolkningsundersøkelsen trekker frem følgende mulige årsaker til at man nå ser økte spilleproblemer i Norge:

  • Økende omsetning

  • Flere spiller

  • Økt tilgjengelighet (langt flere spiller over nett/mobil)

  • Mer reklameeksponering

  • Sterkere innvirkning fra reklame

  • Flere spiller spill med høy risiko

Disse årsakene henger sammen.  Mer reklameeksponering og sterkere innvirkning fra reklame bidrar åpenbart til at flere spiller. All reklamen for kasinospill bidrar åpenbart til at flere spiller pengespill med høy risiko. Norsk Tipping reklamerer ikke for kasinospill, men de uregulerte, utenlandske selskapene gjør det. Videre er det åpenbart at den økte tilgjengeligheten for disse spillene over nett/mobil også medfører at flere spiller.

Høy andel problemspillere

Kasinospill på nett tilbys både av utenlandske spillselskap som ikke har lov til å tilby dem i Norge og Norsk Tipping. For disse to tilbyderne er andelen problemspillere henholdsvis 44,4 prosent og 36,8 prosent, og de spilles av hhv 5,0 prosent og 4,3 prosent av spillerne. Hos Norsk Tipping har disse spillene en obligatorisk maksgrense for tap på 10 000 kroner i måneden. Det lar seg altså ikke gjøre å tape millioner. I tillegg er det ikke mulig å spille bort gevinster over 20 000 kroner, og ingen mulighet for autospill eller hurtigspill. Utenlandske spillselskap har ingen av disse begrensningene, heller ikke tapsgrenser. Det bekymrer oss. Vi ser nemlig at selv med alle bremseklossene Norsk Tipping bygger inn i spillene, så utvikler mang kasinokunder raskt et usunt spillemønster.

Sett med et risikoperspektiv har kasinospill på nett et fortjent dårlig rykte. Kanskje er det derfor de uregulerte selskapene nå konsekvent omtaler dem som «underholdningsspill». Men uansett hva man måtte kalle kasinospillene, er det de som er nøkkelutfordringen for forebygging av pengespillproblemer i Norge. Statistikken fra Hjelpelinjen viser tydelig at nettkasino dominerer henvendelsene, de som behandler spilleavhengige bekrefter det og Norsk Tipping har selv tidligere varslet om nettkasino som en hovedutfordring basert på det vi ser i våre egne tall.

Fjerne reklamen

Befolkningsundersøkelsen understøtter at det er viktig og riktig å stoppe reklamen for kasinospill og ytterligere begrense tilgjengeligheten til utenlandske spillselskapene. Tiltakene fra myndighetene som betalingsformidlingsforbudet, den kommende DNS-varslingen og den nye kringkastingsloven treffer alle godt mot disse årsakene.

Så skal Norsk Tipping også gjøre vårt for ytterligere å styrke ansvarlighetsrammeverket og verne spillerne. Også for de som måtte ønske å spille pengespill med høy risiko.

 

 

Relaterte artikler