blogg

Norsk Tippings samfunnsoppdrag er uendret

I usikre tider er det viktig at pengespillene har trygge rammer.

Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping.
Forfatterbilde Norsk TippingÅsneHavnelidPublisert:19. mars 2020Endret:18. januar 2023

Korona-situasjonen påvirker alt og oss alle, og hele samfunnet vårt. I Norsk Tipping jobber nå de aller fleste av selskapets 400 ansatte hjemme. Fra hjemmekontor, kjøkkenbord, kjellerstuer og gjesterom skal de sikre at Norsk Tipping drives så ordinært som mulig i en ekstraordinær situasjon.

Spilltilbudet vårt påvirkes. Vi har stengt ned alle Multix- og Belagoterminalene for å forhindre smitte av viruset. Sportspillene våre preges av at de store fotballturneringene og idrettsarrangementene har stoppet opp. Men både trekningene av lotteriene våre blir gjennomført, og digitale spill er tilgjengelig som normalt.

Skal vi markedsføre nå?

Norsk Tipping har fått spørsmål om det er rett at vi markedsfører våre spill i den situasjonen Norge er i. Det forstår jeg. Men, i en verden og en hverdag som er endret, så er Norsk Tippings samfunnsoppdrag fremdeles uendret. Norsk Tippings formål er ikke å tjene penger til vår eier staten, men å forebygge negative konsekvenser av pengespill. De som ønsker å spille pengespill skal få et tilbud i ansvarlige rammer og under offentlig kontroll, slik at de ikke spiller hos utenlandske aktører som ikke har de samme beskyttelsesmekanismene for spillerne.

Det er dette som er den norske spillmodellen, der det ikke er profitt, men hensynet til forebygging av problemer for den enkelte som kommer først. Derfor har Norsk Tipping maksimale grenser for hvor mye du kan tape. Derfor ringer vi våre kunder for å få dem til å spille mindre. Og derfor markedsfører vi ikke de mest risikofylte spillene, vi markedsfører mest spillene med lavest risiko.

I usikre tider blir ikke det at pengespill tilbys innen trygge rammer mindre viktig. Det blir viktigere. Likevel vurderer vi og justerer vår markedskommunikasjon kontinuerlig i lys av de siste ukers hendelser. Vi følger også spillerne våre tett og ser etter negativ utvikling i spillemønstre. For vi vet at mange nå er i en krevende situasjon, og det tar vi på det største alvor.

Frivilligheten er viktig

Jeg kjenner i dag på en stor takknemlighet for alle frivillige organisasjoner som gjør en viktig innsats i sine lokalsamfunn. Både med koronasituasjonen, og med å skape fellesskap og trygghet blant folk. Mange av disse organisasjonene har brått fått endrede økonomiske rammevilkår de siste ukene

Norsk Tippings overskudd går utelukkende til gode formål, som bestemt av Stortinget og Regjeringen. For frivilligheten er tilskudd fra Norsk Tippings overskudd en viktig inntektskilde. Det vil det også være i tiden som kommer. Spesielt når Norge kommer tilbake til «normalen» vil frivilligheten være en viktig bidragsyter for å få samfunnet på beina igjen. Norsk Tipping skal fortsette å løse sitt samfunnsoppdrag, og gjennom politikernes fordeling av vårt overskudd, hjelpe frivilligheten å løse sitt.

Relaterte artikler