blogg

Sju av ti sier nei til lisensmarked for pengespill

Sju av ti nordmenn sier de ikke ønsker at flere spillselskaper skal få lisens til å selge pengespill i Norge.

Shutterstock/Scanpix/Norsk Tipping
Norsk Tipping
Publisert:10. mai 2021Endret:18. januar 2023

Det viser Kantars holdningsundersøkelse om pengespill i Norge, Sverige og Danmark. Undersøkelsen er gjennomført årlig siden 2018, på oppdrag for Norsk Tipping.  Over tusen respondenter i hvert av landene har svart på spørsmålsbatteriet om pengespill.

Samme trend i Sverige og Danmark

I disse tre utgavene av undersøkelsen svarer 68 prosent at de er helt eller delvis uenige i at «flere selskaper bør få tillatelse til å tilby odds- og kasinospill på internett i Norge»

15 prosent svarer at de er helt eller delvis enige.

Danmark og Sverige har hatt lisensmarked for pengespill siden henholdsvis 2012 og 2019. I disse landene svarer hhv. 13 og 14 prosent at det synes det er bra at flere selskaper har fått innpass i det nasjonale markedet.

Altfor mye reklame

Gjennomgående i alle de tre undersøkelsene som er gjennomført til nå, er at reklame for pengespill ikke er populært i befolkningen. De norske resultatene viser at

  • 80 prosent mener det er for mye reklame for pengespill i Norge

  • 84 prosent av disse mener det spesielt er på TV det er for mye pengespillreklame

  • 77 prosent opplever at det er spesielt mye av reklame for nettkasino

  • 79 prosent mener reklame for online kasino bør forbys.

  • Bare 9 prosent mener markedsføring av pengespill ikke bør begrenses.

Lunken holdning til pengespill

Undersøkelsene viser også en lunken holdning til pengespill i samfunnet generelt. Til sammen 48 prosent svarer at de er svært, ganske eller litt negative til pengespill. 34 prosent er nøytrale, mens 17 prosent er svært, ganske eller litt positive.

Undersøkelsen er gjennomført av Kantars gallup-paneler i Norge, Sverige og Danmark. Panelet består av 40 000 personer som er rekruttert på landsrepresentative undersøkelser. 

Relaterte artikler