blogg

Slik gikk det da vi halverte tapsgrensen på nettkasino

I løpet av ett år har Norsk Tipping halvert grensen for hvor mye penger en kunde maksimalt kan tape på kasinospill. Her gjør vi rede for effekten. 

Norsk Tipping
Publisert:25. november 2021Endret:18. januar 2023

Aller først: Hos Norsk Tipping må alle spillere definere en personlig tapsgrense før de får spille risikospill*. Den kan ikke settes høyere enn selskapets maksgrense, som inntil 1. desember i fjor var 10.000 kroner. Flertallet setter grensene langt under maksbeløpet, men en liten gruppe spiller svært mye. Derfor tok vi noen grep i fjor.

  • 1. desember 2020 senket vi maksgrensen per måned til 7500 kroner, og vi halverte dagsgrensen fra 4000 til 2000 kroner.

  • 1. september ble månedsgrensen senket igjen, til 5000 kroner. 

  • I tillegg har vi økt den obligatoriske pausen spillerne må ta hver time fra 90 sekunder til 15 minutter – et helt nytt og til nå uhørt grep i spillebransjen.

Innstrammingene er ventet å «koste» omkring en kvart milliard kroner hvert år i tapt overskudd. Det er helt etter planen.  

Finne balansen

Norsk Tippings kasinospill har helt siden starten vært underlagt et ansvarlighetsregime som forebygger spilleproblemer. Obligatoriske grenser, fravær av markedsføring og forbud mot en rekke pågående virkemidler som stimulerer til mer spill, er elementer i dette.

Selv uten markedsføring har kundene funnet veien til vårt tilbud. Det er gledelig, siden poenget med at vi tilbyr disse spillene nettopp er å ha et tilbud til de som oppsøker kasinospill, men som tidligere har måttet gå til nettkasino-sider utenfor Norge.

Dilemmaet oppstår hvis tilbudet trekker kundene fra de «grønne» produktene som f.eks. Lotto, Eurojackpot og Tipping til risikospill på nettkasino. Mot slutten av 2020 så vi en bekymringsfull utvikling. Vi fikk flere spillere, og flere som tapte mer og ble risikospillere. Dette utløste et behov for tiltak som kunne dempe den utviklingen, og lavere grenser er et av de sterkeste virkemidlene vi har.

Peker riktig vei

Vi har mange måleenheter som hjelper oss til å se om utviklingen går riktig eller feil vei i forebyggingen. Ofte må man se utvikling over lang tid for å kunne konstatere varige endringer, men etter halveringen av den maksimale tapsgrensen for nettkasino, peker pilene så langt riktig vei:

  • Andelen av Norsk Tippings inntekter som kommer fra risikospillere har sunket med ti prosentpoeng på et år

Dette er en markant endring. Høy risiko og store tap henger sammen, så når denne utviklingen er såpass positiv, er det en god indikasjon på at utviklingen er på rett vei.

  •  Risikospillerne taper mindre

 Kanskje det beste bildet på at grensejusteringen får konkrete resultater som betyr noe. I oktober 2020 tapte risikospillerne på KongKasino i gjennomsnitt 3425 kroner per måned. Ett år etter er beløpet 2733 – en reduksjon på 20 prosent.

  •  Den stigende trenden med spillere som kategoriseres som risikospillere er snudd og er nå synkende.


Dette er også en positiv indikasjon på at tiltakene har ønsket effekt. Samtidig har vi fått stadig flere spillere. En av årsakene til det er økt kanalisering som følge av tiltakene myndighetene gjør for å begrense det ulovlige spilltilbudet.

  •  Liten nedgang i antall spillere som er risikospillere over lang tid

 Mange av dem som har et spillemønster som etter Norsk Tippings kategorisering kalles risikospillere, «røde» spillere, er i risikosonen en kort periode. Noen er risikospillere sammenhengende over lang tid. Denne gruppen er svakt synkende, noe som er svært positivt, spesielt når man ser det i sammenheng med nevnte kundevekst.

Må ta ansvar

De justerte grensene er en erkjennelse av at vi må gjøre enda mer for å beskytte de mest sårbare spillerne - de som enten allerede har, eller som står i fare for å få, alvorlige problemer på grunn av pengespill. 

Norsk Tipping tok selv initiativ til endringene fordi vi så at utviklingen av problemspill i Norge pekte feil vei. Både den nasjonale befolkningsundersøkelsen og data fra vår egen kundeutvikling viste det. Selv om vi ser at det i stor grad er spill hos andre aktører enn Norsk Tipping som skaper problemene, må Norsk Tipping ta sin del av ansvaret for utviklingen. Og grensejusteringen på kasinospillene kommer nettopp fordi det er kasinospill på nettet som skaper flest problemspillere. Det er også en viss risiko for uønskede effekter ved å ta i bruk et så sterkt virkemiddel, nemlig at noen spillere kan spille mer hos de ulovlige tilbyderne av slike spill. Dette er noe vi følger med på, men foreløpig tyder alt på at nytten er større en kostnaden.

Godt mottatt

Kasinospill på nettet er en type spill som trenger ekstra streng regulering og tydelige grenser for å forebygge at kundene får spilleproblemer. Det aller beste er når flest mulig av spillerne får oppfylt spillebehovet gjennom lotterispill som Lotto, Flax og Joker og en innsats på en og annen fotballkamp på tv. De som lar seg oppsluke av pengespillene og oppsøker kasinospill på nett, har ekstra behov for beskyttelse.

Derfor er det gledelig å konstatere at strengere grenser ikke ser ut til å «plage» kundene – snarere tvert imot. Gjennom våre proaktive samtaler, altså telefonene vi tar til kundene som kan være i risikosonen, får vi nesten utelukkende tommel opp for endringene. Ett eksempel blant mange er han som erkjente at han der og da gjerne vil kunne spille for mer, men som likevel var glad for justeringen fordi det berger økonomien hans.

Slike vitnesbyrd viser at vi er på rett vei.

* Norsk Tippings nettspill KongKasino, Yezz, Bingoria og eFlax på 10 000 kroner per måned.

Relaterte artikler