blogg

Spillemidler realiserer hyttedrømmer

I år får DNTs hytter og løyper 28 millioner kroner fra spillemidlene. 

Det er ingen tvil om at spillemidlene har bidratt til at flest mulig får oppleve glede i naturen, skriver vår gjesteblogger, DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang (innfelt).
Norsk Tipping
Publisert:9. august 2019Endret:18. januar 2023

Dette gjør Norsk Tipping til en viktig bidragsyter i investeringen i fremtidig turglede. Bidragene fra Norsk Tipping er helt avgjørende for å sikre vårt aller viktigste formål: Å legge til rette for det enkle friluftsliv og å skape gode natur- og turopplevelser. Både for oss som lever i dag – og for generasjoner som kommer!

Krevende arbeid

Vi er takknemlige for alle enkeltpersoners dugnadsinnsats. Det er en sterk dugnadskultur i Norge. Men selv om dugnaden er stor er kostnadene store for å opprettholde og videreutvikle Turistforeningens hyttetilbud. Særlig gjelder dette de store betjente anleggene. Mange av anleggene er kommet opp i en ganske høy alder og har bruk for betydelig fornying og utbygging både når det gjelder størrelse og fasiliteter.

Støtte til bredt tilbud

DNT har de siste fem årene mottatt over 80 millioner totalt til hytte- og løypetiltakene. Det er ingen tvil om at dette har bidratt til at flest mulig får oppleve glede i naturen. Spillemidlene bidrar til alt fra å skifte ut gamle tak, til bygging av lager for blant annet madrasser, til oppgradering av varmeanlegg, bygging av nye hytter og merking av stier og ruter.

Tredelt fordeling

Av spillemidlene i 2019 går 27.874.000 kroner til DNT sitt tilbud som overnattingshytter, sikringshytter og løyper ved løyper. I fjellet, ved kysten og i lavlandet. Spillemidlene bidrar godt over hele landet.

  • Over 13 millioner kroner går til overnattingshytter i fjellet.

  • 9,3 millioner koner brukes på overnattingshytter ved kysten eller i lavlandet.

  • 5,6 millioner kroner er satt av til løypetiltak i fjellet.

Naturopplevelser for livet

I sommer har jeg selv hatt gleden av å se hvordan spillemidlene gjør nytte på den betjente hytta Gjendesheim i Jotunheimen og til å merke ruter og stier i vakre Innerdalen i Trollheimen. Norsk Tippings overskudd bidrar med 12 millioner kroner til gode formål hver eneste dag! Spillemidlene går tilbake til samfunnet, og spillemidlene bidrar til å gi oss alle naturopplevelser for livet.

Les videre:

Noen av hyttene som mottar støtte er blant andre Maistua i Harstad, Kobberhaughytta og Fuglemyrhytta i Nordmarka i Oslo, Haugesund turistforenings store satsninger Flokehytter på Ryvarden og Villa VibrandsøyKaldhusseter turisthytte i Tafjordfjella tilhørende Ålesund Sunnmøre turistforening og Glitterheim i Jotunheimen, der vertsskapet nettopp mottok Friluftslivets Hederspris.

Relaterte artikler