blogg

Spillevettuka: Kunnskap forebygger

Vi mener at kunnskap er viktig i forebyggingsarbeidet. I uke 20 og 40 arrangerer vi Spillevett-uker hvor vi retter fokus på spillevettreglene og oppfordrer kundene til å teste spillevanene sine.

de sju spillevettreglene, ansvarlighet, illustrasjonHenning Kristoffersen har satt sammen collagen. Design fra Try
Forfatterbilde Norsk TippingTanjaSveenPublisert:14. mai 2019Endret:18. januar 2023

Denne uka gjennomfører Norsk Tipping den første av to Spillevett-uker i 2019. Målsettingen med Spillevett-ukene er å øke kundenes bevissthet om egne spillevaner. Denne gang har vi fokus på hvilke forhåndsregler det er klokt å følge - De syv spillevettreglene. Samtidig oppfordrer vi kundene til å ta en enkel «helsesjekk» - en selvtest som gir tilbakemelding på kundens spillevaner.

Oversikt og kontroll

I Norsk Tippings policy for ansvarlig spill lyder det første prinsippet:


Norsk Tipping skal legge til rette for at spillere kan ta ansvar for egen spilleatferd gjennom innsyn i eget spill, verktøy, informasjon og transparent virksomhet.


For at kunder skal ha god oversikt og kontroll over egen spilling stiller vi en rikholdig verktøykasse til disposisjon, og vi jobber aktivt med at kunder skal ta den i bruk. Det er, for eksempel, obligatorisk for kunden å sette spillegrenser før vedkommende får spille spill som er forbundet med økt risiko for spilleproblemer. Spillregnskapet gir en totaloversikt over pengebruk, mens analyseverktøyet Playscan gir fortløpende tilbakemelding til kunden om han eller hun viser tegn til risikabel spilleatferd. For kunder med høy risiko gjennomfører vi en «proaktiv samtale» hvor vi sammen finner en løsning for å gi kunden kontrollen tilbake, som eksempelvis sette lavere tapsgrenser eller en fullstendig utestengelse. Et stort forskningsprosjekt viser betydelige effekter av samtalen, og kundene selv sier de setter pris på at vi tar kontakt.

Økt bevissthet om egne spillevaner

I tillegg til slike verktøy og tiltak er spillernes egen bevissthet om sine spillevaner og eventuelle feiltanker om spill viktig. Derfor har vi i Spillevett-uka fokus på å bevisstgjøre spillerne om dette.


De syv spillevettreglene setter fokus på viktige forhåndsregler som støtter opp under et sunt spillemønster, som for eksempel at man på forhånd bør bestemme seg for hvor mye penger og tid man kan bruke på spill. I tillegg oppfordrer vi kunder til å ta en selvtest som gir tilbakemelding på om det er noe risikofylt ved kundens spillemønster. Testen gir også konkrete råd og tips om hvordan kontroll kan gjenvinnes og hvor man kan søke hjelp om man trenger det.


I denne Spillevett-uka:

 • • Sender vi nyhetsbrev til kundene med informasjon om De syv spillevettreglene og oppfordrer til å ta selvtesten

 • • Markedsfører vi Spillevettreglene og selvtesten i våre digitale salgskanaler og hos nettpartnere

 • • Øker vi synligheten av Spillevettreglene på flatskjermer hos kommisjonærene våre – overalt i landet hvor våre spill selges - i kiosker, butikker og bingohaller.

 • • Fokuserer vi på Spillevettreglene i sosiale medier som Facebook.

 

Faktaboks 1: De syv Spillevettreglene

De syv spillevettreglene er basert på forskning og ekspertkunnskap om forhåndsregler som forebygger spilleproblemer.

 

 1. Du må være over 18 år for å spille

 2. Bestem på forhånd hvor mye du har råd til å tape

 3. Bestem på forhånd hvor mye tid du kan bruke på spill

 4. Spill ikke for mer enn du synes det er greit å fortelle til familie og venner

 5. Ikke tro at du kan vinne tilbake det du har tapt

 6. Gevinst skyldes nesten alltid bare tilfeldigheter eller flaks

 7. Lån aldri penger for å spille


Faktaboks 2: Test spillevanene dine!

GamTest er en anonym selvtest som består av 16 spørsmål. Testen kartlegger om det er risiko ved spillemønsteret, og gir tilbakemelding på fem områder: Tidsbruk, pengebruk, økonomi, relasjoner og helse.

Dersom man har økt risiko for spilleproblemer får man råd og tips om ulike handlinger man kan gjøre for å øke kontrollen og informasjon om hvor man kan søke hjelp og behandling.

GamTest er utviklet av psykologer med ekspertkunnskap om pengespill og spilleproblemer i Sustainable Interaction. Les mer om Gamtest her: http://www.sustainableinteraction.se/gamtest/

Relaterte artikler