Ti ting du ikke visste om tippemidlene

Ti ting du ikke visste om tippemidlene

Ti ting du ikke visste om tippemidlene

Hvor havner pengene som ikke går til kunstgress og idrettshaller? Her er ti områder du kanskje ikke har tenkt på.

1: Jakt

Nordmenn elsker jakt og fiske, og det gjenspeiles når tippemidlene fordeles. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) fikk over 8 millioner kroner i 2016, mens ungdomsorganisasjonen deres fikk over 5 millioner kroner. Vi nevner i samme slengen Det frivillige skyttervesenets ungdomsorganisasjon, som fikk 5,3 millioner kroner.

2: Nynorsk

Språkrøkt forbindes sjelden med lottokuponger, men Noregs Mållag fikk i fjor 950 000 kroner i tippemidler. Norsk Målungdom fikk 319 000 kroner.

3: Jesus

Hele 21 kristne ungdomslag og foreninger fikk til sammen 46,1 millioner kroner i tippemidler i 2016. Det er over en tredel av den totale potten som deles ut av Landslaget for norske ungdomsorganisasjoner. Søndagsskolen Norge får mest, med 6,4 millioner kroner. På voksensida fikk Kirkens Bymisjon 28 millioner kroner fra potten for samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

4: For og mot EU

Du trodde kanskje at EU-kampen var over, men det er den ikke. Ungdom mot EU fikk 185 000 kroner fra tippemidlene i fjor, mens Europeisk Ungdom fikk 277 000 kroner.

5: Ungdom på bygda

Bygdeungdomslaget og Noregs Ungdomslag sørger på hvert sitt vis for å gi sosiale og kulturelle tilbud til ungdom på bygda. Ungdomslaget fikk 1,7 millioner kroner i 2016, mens Bygdeungdomslaget fikk 1,5 millioner kroner.

6: Speiding

Speiderbevegelsen lever i aller beste velgående i Norge, med ca. 30 000 medlemmer i de to rådende organisasjonene. Norges Speiderforbund fikk i fjor 3,3 millioner kroner, mens KFUK-KUFM-speiderne fikk 2,4 millioner kroner fra tippemidlene. Beslektede 4H Norge med ca. 13 000 medlemmer fikk 4,9 millioner kroner.

7: Studenter

Studenter som organiserer seg vil også komme i kontakt med tippemidler. Her er de som fikk penger i fjor: Elevorganisasjonen (2,4 millioner kroner), Norges kristelige student- og skoleungdomslag (1,2 millioner kroner), ANSA (741 000 kroner), Norsk Studentorganisasjon (638 000 kroner), Norsk Medisinstudentforening (530 000 kroner), AFS Norge (324 000 kroner), International Students’ Union of Norway (292 000 kroner), Fysioterapistudentenes interesseorganisasjon (214 000 kroner), og YFU Norge (173 000 kroner).

8: Klasserommet

Den kulturelle skolesekken er helfinansiert av tippemidlene. I 2016 var tildelingen på 210 millioner kroner. Den sikrer alle norske barn fra barnehage til videregående skole flere kulturopplevelser i skoletida hvert år.

9: Rulling

Det er bygget 463 skateboardanlegg i nærmiljøer over hele Norge ved hjelp av tippemidler. Den aller første skatebanen som er registrert i idrettsanleggregisteret ble bygget i Bjugn i Sør-Trøndelag allerede i 1985. Den gang fikk ikke anlegget tippemidler, men ved fornyelse i år 2000 vanket det 72 000 kroner. Banen eksisterer fortsatt. Av større anlegg sto storstua Oslo Skatehall ferdig i 2016. Anlegget fikk 10 millioner kroner.

10: Ut på tur

Hva tippemidler har med fjell og vidde å gjøre? En del. DNT fikk i 2016 ca. 36 millioner kroner fra tippemidlenes ulike tilskuddsordninger. 18 millioner kroner av idrettsmidlene gikk til overnattingshytter og løypetiltak i fjellet. 8 millioner kroner gikk til DNT Ung via frifond-midlene på kultursida. 8,5 millioner kroner gikk til moderorganisasjonen fra potten for humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner. I tillegg kommer det en del midler via tilskudd til diverse friluftsarrangementer.

Kilder: Landslaget for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU), Lotteritilsynet, Kulturdepartementet, Idrettsanleggregisteret