blogg

Dette sier kundene om pengespill under pandemien

I 2020 har mange fått hverdagen snudd opp-ned. For en del risikospillere betyr det større problemer.

Kundekonsulent Trine Vannzèll har fulgt opp risikospillere med proaktive samtaler i flere år. Koronapandemien har gitt flere utfordringer.Anne Marit Sletten
Norsk Tipping
Publisert:16. desember 2020Endret:18. januar 2023

I vår forrige fagblogg gikk vi gjennom spillemønsteret i hele kundemassen vår under koronapandemien. Konklusjonen var at vi ikke kan si at problemspillatferd totalt har økt i denne perioden. Imidlertid vet vi at situasjonen er en annen for undergrupper av sårbare spillere.

Gjennom hele perioden har vi fortsatt med våre proaktive samtaler der vi ringer spillere vi ser taper mye.

  • Den første uka etter nedstengingen i mars var det nesten ingen som tok telefonen.

  • I uke to begynte de å svare. Da var det flere enn vanlig som ikke ville ha en samtale med oss, fordi de hadde familien rundt seg. Dette var ikke noe de ønsket å involvere familien i.

  • Blant dem som ville snakke, var det enkelte som spilte mer enn de gjorde før. De forklarte det med at de opplevde isolasjon, og ble tatt ut av den vante hverdagen sin. Det var mindre å fylle tida med. Borte var turer ut med gutta, kinobesøk og samvær med kollegene på arbeidsplassen.

  • Noen sa rett ut at de ikke ville velge bort spillingen nå, fordi det var det eneste de hadde igjen.

To kundeundersøkelser

Dette var tilbakemeldinger vi fikk i samtalene våre. I tillegg fulgte vi opp med to kundeundersøkelser mens landet var i unntakstilstand. Den første gjorde vi i mars, rett etter at regjeringen innførte lockdown. Den andre i slutten av mai, da vi nærmet oss en mer normal tilstand.

Spørsmålene vi stilte var

– Spiller du mer eller mindre under lockdown?

– Spiller du hos uregulerte spillselskaper?

– Har du sett reklame for uregulerte spillselskaper de siste sju dagene?

Svarene var, kort oppsummert, at det var flere som spilte mindre enn som spilte mer. Det samme gjaldt for dem som også spilte hos de uregulerte selskapene – de spilte gjennomgående like mye eller mindre. Det var liten eller ingen «lekkasje» å spore fra det regulerte tilbudet hos Norsk Tipping til de uregulerte spillselskapene.

Endringer i mai

I mai så det litt annerledes ut. Flere av automatspillerne, som hadde mistet tilbudet helt fordi de fysiske spilleautomatene Multix og Belago ble stengt, hadde nå trukket mot de utenlandske spillselskapene. 

Årsaken kan ligge i reklametrykket. Denne gruppen rapporterte at de hadde sett mer spillreklame i mai enn de hadde i mars. Det betyr at det enten har vært mer reklame, eller at de har lagt mer merke til reklamen på grunn av situasjonen. Og hele femti prosent av spillerne svarte at de hadde mottatt direktemarkedsføring fra de utenlandske spillselskapene med aggressive virkemidler som bonustilbud (se figur under).

Dette er alvorlig. Automatspillerne er de mest sårbare av alle kundegruppene vi har.

Dette sier organisasjonene

Spillavhengighet Norge og behandlertjenesten i Blå Kors delte sine erfaringer fra pandemien med i et seminar Norsk Tipping arrangerte i oktober.

Spillavhengighet Norge fortalte at etter lockdown var det først veldig stille i to uker. Siden har de hatt stor pågang, og opplever at mange får mer problemer. Folk ble sittende hjemme, redde for både sykdom, arbeidsledighet og framtida. Mange hadde lagt inn et sikkerhetsnett med rutiner og tiltak i hverdagen for å holde spill på avstand. Nå ble både venner, kolleger og hobbyer borte. Spillene derimot, var like tilgjengelige. Mange har opplevd at spillselskaper har markertført seg svært aggressivt for å få tak i spillere.

Fra behandlersiden fortalte Blå Kors at pasientene påvirkes i ulik grad. Noen har opplevd økte problemer. Det var gjerne dem som liker å ha et aktivt liv, er spenningssøkende og impulsive – og opplevde at de mulighetene ble begrenset. De som slet med ensomhet og kjedsomhet var også mer utsatt.

Oddsspillerne har rapportert om litt ulike erfaringer. Da all sport ble satt på vent forsvant hele tilbudet de var vant til. Noen kuttet helt ut å spille, og var redde for hvordan det skulle gå når tilbudet kom tilbake. De som var kunder hos utenlandske spillselskaper fikk gjerne tilbud om alternative spill. Noen har også meldt at de ble mer sårbare for reklame.

Andre igjen opplevde at de har fått det bedre. Med mindre stress i hverdagen og mer tid med familien ble behovet for å koble av med spill mindre

Føre var

Selv om de fleste sa at de spilte mindre eller like mye under pandemien, er det grunn til å tro at de sårbare spillerne er mer sårbare i en slik situasjon. Derfor er det god grunn til å være føre var og ha ekstra fokus på forebyggende og skadereduserende tiltak.  (ref strakstiltakene)

Som en konsekvens at dette innførte Norsk Tipping flere midleridige tiltak for desember og januar. Hovedgrepet var lavere tapsgrenser per dag og måned på nettkasino, og en obligatorisk spillpause på et kvarter etter en times uavbrutt spill. Vi følger utviklingen fra dag til dag, men det er fortsatt for tidlig å si hva effekten av dette er. Desember er en stor spillmåned og det er mange dager igjen.

I januar skal tiltakene evalueres. Har de hatt god nok effekt, blir de med oss i det langsiktige arbeidet. Målet vårt er å snu den negative utviklingen i andel problemspillere i Norge.  

Relaterte artikler