blogg

Like muligheter, steg for steg

Det er litt over tre år siden vi i Norsk Tipping forpliktet oss til å jobbe for like muligheter for kvinner i idretten. Slik har det gått.

Norsk Tippings administrerende direktør, Åsne Havnelid.Norsk Tipping/Steinar Bjørnsson
Forfatterbilde Norsk TippingÅsneHavnelidPublisert:6. mars 2020Endret:18. januar 2023

Den gang gikk vi inn som sponsor for kvinnenes toppfotball. I tiden som fulgte inngikk vi flere, mindre avtaler med kvinnenes landslag i roing, kombinert, hopp og ishockey. Vi gjennomførte en stor holdningsundersøkelse om kvinner i fotball, og vi har lagt krefter i å lage gode kampanjer og filmer for å gjøre folk oppmerksom på forskjellene som fortsatt finnes. Nylig ble vi partner for Brettforbundets store jenteløft.

Men det viktigste som har skjedd, er at vi har begynt å sette det hele i system – i alle deler av virksomheten vår.

  • Når vi inngår nye sponsoravtaler i dag, er like muligheter for utøvere av begge kjønn med som en klausul i alle kontraktene.

  • På grasrotnivå arbeider vi systematisk sammen med flere særforbund for å rekruttere og utdanne flere kvinnelige trenere og ledere.

  • Under kvinnenes fotball-VM i 2019 var den kommersielle satsingen vår like stor som under herrenes mesterskap. Resultatet var knallgode tall for mesterskapet på Oddsen. Det bidrar til å stilne kritikerne som hevder at kvinnefotball ikke har kommersiell interesse. 

  • Vi har også utvidet satsingen til kulturfeltet. Sammen med Talent Norge og Norsk Filminstitutt har vi lagt både penger og krefter i en vellykket satsing på kvinnelige regissører.

  • I 2019 gikk startskuddet for en satsing på kvinnelige koreografer, sammen med Talent Norge og Nasjonalballetten.

  • Parallelt med alt dette, setter vi egne resultatmål for kjønnsbalanse og mangfold i Norsk Tipping som selskap.

  • Det utarbeides nye styringsdokumenter og føringer for ansettelsesprosesser, og analyser av årsaksforholdene bak eventuelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

  • Innen utgangen av 2022 er målet å være på topp 10-lista til SHEindex.

Overraskende mye handler fortsatt om å nedfelle skriftlige, bindende prinsipper om forhold vi lenge har tatt som en selvfølge. Muren mødrene våre begynte å bygge, har vist seg å ikke være helt ferdig. Vi skal gjøre vårt for å legge på de steinene vi kan bidra med. Og ikke minst bruke stemmen vår som stor samfunnsaktør og sponsor til å påvirke der vi kan.

Relaterte artikler