Spillevett

Spillegrenser

Spillegrenser hjelper deg til å ikke bruke mer penger og tid enn du har bestemt deg for.

Om spillegrenser

Forskning viser at spillegrenser gir oversikt og kontroll for deg som spiller. Noen spill har egenskaper som gir en høyere risiko for at spillere kan utvikle problemer. Det gjelder i første rekke spill der du kan spille mange ganger på kort tid, for eksempel kasinospill.

Totalgrense

Norsk Tippings totalgrense begrenser hvor mye penger du kan tape på pengespill hos Norsk Tipping i løpet av en dag eller en måned. Totalgrensen omfatter alt registrert spill hos Norsk Tipping, uansett om du spiller på nett og i butikk.

  • Maksbeløp for totalgrensen er 20 000 kr per dag og måned
  • For spillere under 20 år er maksbeløp for totalgrensen 2 000 kr per dag og måned

Delgrenser

For noen spill er det også delgrenser - det vil si at du som kunde må velge hvor mye av totalgrensen du kan bruke på  spillene Belago og Multix, og på spillene KongKasino, Flax, Bingoria og Yezz!

For KongKasino, Flax, Bingoria og Yezz! gjelder følgende maksbeløp:

  • 2 000 kr per dag
  • 5 000 kr per måned

For Multix gjelder følgende maksbeløp:

  • 650 kr per dag
  • 2 700 kr per måned

For Belago gjelder følgende maksbeløp:

  • 900 kr per dag
  • 4 400 kr per måned

 

Tidsgrense

Tidsgrense begrenser hvor mye tid du kan bruke på å spille et spill. Det er obligatorisk å sette en tidsgrense per dag for spillene KongKasino, Flax, Bingoria og Yezz! (maks 18 timer).

For å spille Multix og Belago må du også sette en tidsgrense på terminalen før du spiller, endring av tidsgrense må også gjøres på terminalen.

 

Obligatoriske spillegrenser

Noen spill har egenskaper som gir en høyere risiko for at spillere kan utvikle problemer. Vil du spille slike spill hos Norsk Tipping må du først sette en spillegrense.

 

Maksbeløp

Både totalgrensen og delgrenser har et maksbeløp, som er regulert i Forskrift om pengespill. Se også Kundevilkår og spilleregler 2.2.3 - grenser for spill: https://www.norsk-tipping.no/kundevilkaar-og-spilleregler

 

Endring av spillegrenser

Første gang du setter en grense, eller når du senker en grense, gjelder de nye grensene med en gang. Hvis du øker en grense påløper det en karenstid (ventetid):

  • Dagsgrense: Den nye dagsgrensen trer i kraft fra kl. 06.00 påfølgende dag etter minimum 24 timer.
  • Månedsgrense: Den nye månedsgrensen gjelder fra den 1. i påfølgende måned, kl. 06.00. 

Endring av spillegrenser kan gjøres på mobil/nett, hos kommisjonær (kun totalgrense) eller ved å ta kontakt med Kundeservice på chat eller tlf. 62507770.

 

Låse spillegrenser

Det er mulig å låse spillegrensene dine for ytterligere beskyttelse. Dette gjør at du ikke kan øke spillegrensene uten å kontakte Norsk Tipping for en samtale. For å få låst èn eller flere spillegrenser må du ta kontakt med kundeservice på chat eller telefon 62 50 77 70