fantasy

Presisering i spilleregler for Fantasy

Fire av paragrafene som omhandler Fantasy er skrevet om.

PRESISERING: Fantasy-paragrafene er skrevet om.
Norsk Tipping
Publisert:14. oktober 2022Endret:3. januar 2023

Paragrafene det gjelder er følgende: 2.3.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2 og 2.3.3.4.

Disse lyder nå slik: 

 Pkt. 2.3.1 Om Spillet: 

Fantasy er et spill hvor deltakerne oppretter et eget lag (fantasy-lag) ved å velge utøvere fra en virkelig konkurranse. Basert på datagrunnlaget (se punkt 2.3.3.3) og poengregler tildeles fantasypoeng ut fra utøvernes prestasjoner i den virkelige konkurransen. Målet er å sette sammen et fantasy-lag som totalt gir flest poeng i det aktuelle fantasy-spillet. 

Norsk Tipping fastsetter en virtuell økonomisk ramme for kjøp av utøvere i et fantasy-spill. Norsk Tipping fastsetter til enhver tid verdien til utøverne. Verdien til en utøver gjenspeiler mange forhold, som f.eks. ferdighetsnivå, formkurve og forventet poeng. Dersom verdien til en utøver faller, kan dette være en indikasjon på fallende formkurve eller at spilleren bidrar med færre poeng enn forventet. For hver fantasy-konkurranse er det et sett med poengregler, som fastsetter antall poeng gitt for en bestemt type hendelse. Poengregler og særskilte bestemmelser for spillene fremgår av utfyllende bestemmelser og/eller i informasjonen om det enkelte spill. 

I fantasy-spill avgjøres utfallet av spillet av én enkeltkonkurranse eller det samlede resultat av flere konkurranser. 

Deltakerne kan spille i åpne turneringer, eller delta i lukkede turneringer med deltakere man selv velger. Et fantasy-spill kan vare over en hel sesong eller være begrenset til én spillerunde, evt. én enkeltkonkurranse. 

For de spill det anses som nødvendig, skal det implementeres tiltak for å minimere risikoen for hvitvasking av penger og/eller at deltakere tilegner seg urettmessige konkurransefordeler. 

Pkt. 2.3.3.1 Uavgjortregelen: 

a) For fantasy-spill som kun går over én spillerunde (daglige spill / rundespill): 

Hvis to eller flere fantasy-lag oppnår samme antall poeng, vil fantasy-laget som har brukt minst av den økonomiske rammen bli rangert høyest i premieplanen. I Jaktstart vil det laget med høyest antall «poeng spillerunde» bli rangert høyest. Hvis dette ikke kan skille fantasylagene, blir lagene plassert likt i premieplanen. 

b) For fantasy-spill som går over flere enn én spillerunde (sesongspill / mesterskap): 

Hvis to eller flere fantasy-lag oppnår samme poeng, blir lagene plassert likt i premieplanen. 

Pkt. 2.3.3.2 Omkamp, utsatte og avbrutte konkurranser eller andre uforutsette hendelser i konkurransene: 

Med mindre annet er bestemt i utfyllende bestemmelser, gjelder følgende regler for omkamp, utsatte konkurranser, avbrutte konkurranser og andre uforutsette hendelser som skjer i konkurransene som er knyttet til fantasy-spillet: 

I fantasy-spill som går over flere spillerunder (for eksempel sesongspill) settes utøvernes poeng til 0 i en konkurranse dersom: 

a) konkurransen avlyses, eller 

b) konkurransen i et mesterskap som World Cup, EM, VM og OL eller lignende ikke blir avviklet i løpet av mesterskapet/arrangementet, eller 

c) en utsatt konkurranse ikke nevnt under bokstav b) ikke er startet innen 48 timer etter oppsatt tidspunkt for konkurransen, eller 

d) konkurransen flyttes slik at det laget som i fantasy-spillets oppsett står oppført med hjemmebane spiller på bortebane, eller 

e) konkurransen erklæres ferdigspilt med et annet resultat enn det som forelå ved avbrytelsen 

Fantasy-spill som kun inneholder én spillerunde har egne regler, se punkt 2.3.3.4. 

Særlige forhold før eller under konkurransen 

Dersom en konkurranse avbrytes før ordinær tid er utløpt, men konkurransen gjenopptas innen 48 timer av fantasy-spillets tidsramme, vil poeng mottatt etter gjenopptakelsen legges til totalen. 

Pkt 2.3.3.4 Kansellering av spill: 

Dersom en konkurranse som er inkludert i et fantasy-spill som kun inneholder én spillerunde (gjelder ikke sesongspill) blir utsatt eller avbrytes før ordinær tid er utløpt, og ikke avgjøres innen 48 timer etter spillets definerte tidsramme, vil spillet bli avlyst og alle deltakerne vil motta full refusjon. Dersom konkurransen gjenopptas innen 48 timer av fantasy-spillets tidsramme, vil poeng mottatt etter gjenopptakelsen legges til totalen. 

Dersom det på grunn av tekniske vanskeligheter eller forhold som Norsk Tipping ikke har herredømme over oppstår problemer med å gjennomføre fantasy-spillet på en tilfredsstillende måte, avgjør Norsk Tipping om spillet skal kanselleres. 

Hvis et fantasy-spill har færre enn 2 påmeldte lag, blir spillet automatisk kansellert. 

For kansellerte spill tilbakebetales innsatsbeløpet. Norsk Tipping fastsetter nærmere bestemmelser om slik tilbakebetaling, og vil informere om dette på hensiktsmessig måte. 

Endringen trer i kraft 14. oktober.

Vinnersjanse sportsspill

Norsk Tipping har flere tilbud innenfor sportsspill, deriblant Tipping, Oddsen og Oddsbomben. Det er forskjellige vinnersjanser for hvert spill. Disse kan du lese mer om her:

Aldersgrense 18 årHjelpelinjen.no

Les mer om vinnersjanser for Norsk Tippings spill her
Relaterte artikler